rys. nr 1 - polecenie Z tabeli/zakresu

ten rysunek przestawia polecenie Z tabeli/zakresu