Rys. nr 9 – odfiltrowanie danych (usunięcie ścieżki dostępu do głównego katalogu)

ten rysunek przedstawia odfiltrowanie danych (usunięcie ścieżki dostępu do głównego katalogu)