Rys. nr 13 – Dane zaimportowane z Power Query

ten rysunek przedstawia dane zaimportowane z Power Query