Rys. nr 8 – przykładowe dane

ten rysunek przedstawia przykładowe dane