rys. nr 22 - posortowana unikatowa lista sprzedawców

ten rysunek przedstawia posortowaną unikatową listę sprzedawców