Rys. nr 7 – pobrany dodatek w oknie przeglądania

ten rysunek przedstawia pobrany dodatek w oknie przeglądania