Rys. nr 14 – wykrywana lista, mimo nie zapisania w postaci listy rozwijanej

ten rysunek przedstawia wykrywana lista, mimo nie zapisania w postaci listy rozwijanej