Rys. nr 9 – polecenie wstawiania modułu (makra)

ten rysunek przedstawia polecenie wstawiania modułu (makra)