rys. nr 2 - pusta komórka traktowana jako zero

obrazek przedstawia zasadę, że Excel pustą komórkę traktuje jak zero