rys. nr 12 funkcja List.Sum

obrazek przedstawia funkcję List.Sum w pasku formuły