rys. nr 5 - Dane, w których cały pierwszy wiersz został przeniesiony do nagłówków

ten rysunek przedstawia przeniesiony pierwszy wiersz w miejsce nagłówków