rys. nr 4 - polecenie Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków

ten rysunek przedstawia wybór z podręcznego menu polecenia Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków