rys. nr 19 - odwołanie do tabeli w polu Wprowadź parametry

ten rysunek przedstawia tabele do jakich możemy się odwołać w polu Wprowadź parametry