rys. nr 18 - stworzona funkcja

ten rysunek przedstawia stworzoną funkcję