rys. nr 17 - zapis funkcji w Edytorze zaawansowanym

ten rysunek przedstawia zapis funkcji w Edytorze zaawansowanym