rys. nr 7 - Próba pobrania danych z tabeli, której nazwa nie istnieje

ten rysunek przedstawia próbę pobrania danych z tabeli, której nazwa nie istnieje