rys. nr 12 - nakładanie filtru (odfiltrowanie arkuszy)

ten rysunek przedstawia nakładanie filtru (odfiltrowanie arkuszy)