rys. nr 4 - dane wczytane do Power Query jako Tabela

ten rysunek przedstawia dane wczytane do Power Query jako Tabela