rys. nr 19 - Odfiltrowana lista kolumn

ten rysunek przedstawia odfiltrowaną listę kolumn, czyli bez wartości null