Rys. nr 4 – ścieżka dostępu do polecenia Puste zapytanie

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Puste zapytanie