Rys. nr 3 – Przykładowe dane

ten rysunek przedstawia przykładowe dane