Rys. nr 19 – okno Importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych