Rys. nr 15 – polecenie Wywołaj funkcję niestandardową

ten rysunek przedstawia polecenie Wywołaj funkcję niestandardową