Rys. nr 14 – Dane w formie tabeli po usunięciu pustych kolumn

ten rysunek przedstawia dane w formie tabeli po usunięciu pustych kolumn