Rys. nr 12 – Arkusz zaczytany jako odrębne zapytanie

ten rysunek przedstawia arkusz zaczytany jako odrębne zapytanie