Rys. nr 9 – lista możliwości wyboru dni, które chcemy traktować jako dni wolne od pracy (weekend).

ten rysunek przedstawia listę możliwości wyboru dni, które chcemy traktować jako dni wolne od pracy (weekend).