Rys. nr 4 – zmiana typu danych na Datę

ten rysunek przedstawia zmianę typu danych na Datę