Rys. nr 3 – edytor zapytań z wczytaną tabelą

ten rysunek przedstawia edytor zapytań z wczytaną tabelą