Rys. nr 29 – Dane z numeracją elementów poszczególnych kategorii

ten rysunek przedstawia dane z numeracją elementów poszczególnych kategorii