Rys. nr 24 – Dane z numerowaniem elementów poszczególnych kategorii

ten rysunek przedstawia dane z numerowaniem elementów poszczególnych kategorii