Rys. nr 9 – zapis formuły kolumny warunkowej

ten rysunek przedstawia zapis formuły kolumny warunkowej