Rys. nr 8 – Dane z nową kolumną warunkową

ten rysunek przedstawia dane z nową kolumną warunkową