Rys. nr 5 – polecenie Kolumna warunkowa

ten rysunek przedstawia polecenie Kolumna warunkowa