Rys. nr 3 – edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą z danymi

ten rysunek przedstawia edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą z danymi