Rys. nr 12 – dane po użyciu w zapisie formuły funkcji List.Contains

ten rysunek przedstawia dane po użyciu w zapisie formuły funkcji List.Contains