Excel Power Query 46 — Kolorowanie kodu M w notepad++

W tym poście omówimy temat kolorowania składni języka Power Query, języka M. Edytor zawansowany nie do końca taki jest, ponieważ pokazuje jedynie tekst, nic nie koloruje, nic nie podpowiada (rys. nr 1).

rys. nr 1 - Edytor zaawansowany Power Query
rys. nr 1 — Edytor zaawansowany Power Query

Wygląda to tak, jakbyśmy pisali formuły w notatniku. Z kursu Mandy Tracy dowiedziałem się, że Matt Masson napisał dodatek (wtyczkę) do Notepada ++, aby kolorować kod M. https://www.mattmasson.com/2014/11/notepad-language-file-for-the-power-query-formula-language‑m/?fbclid=IwAR24EhWgGwhGzQr3pZBSr1jUzc4YIFc1dQwcLQm4RP52wpdjxDVOxxn9-B4

W tekście z linku powyżej znajduje się link z instrukcją dodatku do Notepada ++, gdzie go zamieścić, żeby działał poprawnie (rys. nr 2). http://docs.notepad-plus-plus.org/index.php/User_Defined_Language_Files?fbclid=IwAR1bpxP9lq3hP8MooKkNER96JCjXI8ioMJNvHmVyRyU4wziK6qMcndIu_Sw#How_to_install_user_defined_language_files

rys. nr 2 - dodatek do Notepada ++ kolorujący kod M
rys. nr 2 — dodatek do Notepada ++ kolorujący kod M

Od wpisu Matta Massona minęło już trochę czasu i pojawiły się ciekawsze informacje, Lars Schreiber opisał dokładnie jak zdefiniować własny język w Notepadzie ++ (rys.nr 3). Podał odpowiednie linki do listy funkcji oraz dodatkowy plik, który podpowiada strukturę funkcji.

rys. nr 3 - strona www  Larsa Schreiber, który opisał jak zdefiniować własny język w Notepadzie ++
rys. nr 3 — strona www Larsa Schreiber, który opisał jak zdefiniować własny język w Notepadzie ++

Przechodzimy teraz do Notepada, gdzie mamy pokazany ten sam kod co w Edytorze zaawansowanym Power Query, ale już pokolorowany (rys. nr 4).

rys. nr 4 - kolorowy kod M w notepadzie ++
rys. nr 4 — kolorowy kod M w notepadzie ++

Notepad sam rozpoznaje, że ma wpisane funkcje i koloruje je w odpowiedni sposób. Co istotne Power Query jest case sensitive, czyli zwraca uwagę na wielkość liter. Dzięki temu, że Notepad również ma taką funkcję (case sensitive) od razu możemy zobaczyć, że mamy błąd w zapisie (błąd zaznaczony strzałką na rys. nr 5).

rys. nr 5 - Notepad ++ jest case sensitive - pokazuje błędy
rys. nr 5 — Notepad ++ jest case sensitive — pokazuje błędy

Ponadto Notepad podpowiada poprawne nazwy funkcji rozpoczynające się od wpisanych znaków (rys. nr 6). Następnie strzałkami w górę i w dół możemy wybrać odpowiednia funkcję, bez wpisywania jej całej nazwy.

rys. nr 6 - Notepadd pokazuje możliwe nazwy funkcji rozpoczynające się od podanych znaków
rys. nr 6 — Notepadd pokazuje możliwe nazwy funkcji rozpoczynające się od podanych znaków

Nie dość że Notepad podpowiada nazwy funkcji, to wpisaniu nawiasów możemy tak zaprogramować program, że będzie podpowiadał nam strukturę danej funkcji (rys. nr 7).

rys. nr 7 - Struktura wpisanej funkcji
rys. nr 7 — Struktura wpisanej funkcji

Notepad podpowiada nam nazwy argumentów oraz po wpisaniu części danych podpowiada, w którym argumencie w danym momencie jesteśmy (prawie tak jak w Excelu, ponieważ argumenty funkcji rozdzielamy przecinkiem).

Podsumowując dodatki do Notepada ++ sprawiają, że jest kod w nim wpisany jest bardziej czytelny i łatwiejszy do zrozumienia niż w Edytorze zaawansowanym Power Query. Jest tylko jeden minus, mianowicie wszystko jest w języku angielskim (funkcje, ich argumenty i opisy).

Przy takim kolorowym zapisie jest łatwiej zanalizować kod napisany przez inną osobę. W kolejnym odcinku nauczymy się napisać taki kod samodzielnie. Dzięki kolorowaniu kodu widzimy składnie kodu i łatwo możemy zrozumieć, jakie kroki wykonał twórca danego kodu. Możemy również w łatwy sposób znaleźć błędy w takim kodzie, ponieważ np. błędnie wpisana funkcja będzie miała inny kolor niż ta wpisana poprawnie.

Po stworzeniu kodu wystarczy go skopiować za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C, a następnie wkleić go do Edytora zaawansowanego za pomocą skrótu Ctrl+V. Po wklejeniu kodu stracimy jego kolory, ale będziemy mieli pewność, że zapis jest prawidłowy i formuła będzie działać. Wpisany kod zatwierdzamy przyciskiem Gotowe (rys. nr 8).

rys. nr 8 - Kolorowy kod skopiowany do Edytora zaawansowanego staje się czarno-biały
rys. nr 8 — Kolorowy kod skopiowany do Edytora zaawansowanego staje się czarno-biały

Książka Mistrz Excela reklama

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Power Query 45 — Ile ciasteczek było w paczkach — wszystkie pary

W dzisiejszym poście nauczymy się jak policzyć wszystkie komórki zawierające konkretny tekst. Naszym zadaniem będzie policzenie ile ciasteczek było w paczkach, oraz wskazanie wszystkich możliwych par.

W Power Query odcinku 43 obliczaliśmy ile produktów w paczkach sprzedał konkretny sprzedawca. Pojawiał się tam taki problem, że mieliśmy np. czterech sprzedawców a tylko trzech z nich sprzedało produkt ciasteczka. W wyniku naszych działań pojawiali się tylko sprzedawcy, którzy dany produkt sprzedali (rys. nr 1).

rys. nr 1 — Dane ze sprzedawcami i produktami

Naszym zadaniem będzie otrzymanie wyniku, w którym Power Query będzie pokazywał każdą możliwą parę sprzedawca – produkt, również „puste” pary jak na rys. nr 2.

rys. nr 2 — zestawienie danych ze sprzedawcami, którzy nie sprzedali danego produktu

W odcinku Power Query nr 44 omawialiśmy iloczyn kartezjański, który moglibyśmy wykonać ręcznie, chociaż jest to bardzo czaso- i pracochłonne przy większej ilości danych. Zależy nam, aby Power Query sam wyznaczył pary sprzedawca- produkt oraz dodatkowo podliczył ile poszczególnych produktów sprzedał każdy sprzedawca. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 3.

rys. nr 3 — Przykładowe dane

W pierwszym kroku musimy zaczytać nasze przykładowe dane do Power Query. W tym celu wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 4).

rys. nr 4 - polecenie zaczytania danych z tabeli/zakresu
rys. nr 4 — polecenie zaczytania danych z tabeli/zakresu

Otworzy nam się Edytor zapytań z wczytaną tabelą tPaczki. Do dalszej pracy musimy zduplikować nasze zapytanie. Na tych zapytaniach wykonamy różne operacje, których wyniki odpowiednio ze sobą połączymy. Będą nam potrzebne takie dane jak unikatowa lista Produktów, Sprzedawców oraz podsumowane wartości sprzedaży. Musimy wyznaczyć ilość konkretnych produktów sprzedanych przez każdego sprzedawcę. Będziemy potrzebować 3 zapytań z naszymi danymi bazowymi. W panelu bocznym z listą zapytań klikamy na nazwę zapytania tPaczki prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Duplikuj (zaznaczone zieloną strzałką na rys. nr 5). Czynność tę powtarzamy, aby otrzymać trzy jednakowe zapytania.

rys. nr 5 - polecenie Duplikuj zapytanie
rys. nr 5 — polecenie Duplikuj zapytanie

Zaczniemy od grupowania. W tym celu klikamy na zapytanie tPaczki(3) i w panelu bocznym Ustawień zapytania po prawej stronie ekranu zmieniamy jego nazwę na tGrupowanie (rys. nr 6).

rys. nr 6 - Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania
rys. nr 6 — Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania

Nasze dane pogrupujemy po sprzedawcach i produktach, w tym celu musimy najpierw rozdzielić paczki na poszczególne produkty. Zaznaczamy kolumnę Paczki i rozwijamy polecenie Podziel kolumny (punkt 2 na rys. nr 7) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (punkt 3). Należy pamiętać, że nasze dane chcemy rozdzielić na wiersze.

rys. nr 7 - polecenie Podziel kolumny Według ogranicznika
rys. nr 7 — polecenie Podziel kolumny Według ogranicznika

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, gdzie w polu Wybierz lub wprowadź ogranicznik wybieramy typ –Niestandardowe–, a następnie w polu poniżej wpisujemy nasz ogranicznik, czyli przecinek i spacja. Rozwijamy opcje zaawansowane, w których w polu Podziel na, zaznaczamy checkbox Wiersze. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 8).

rys. nr 8 - Okno Dzielenia kolumny według ogranicznika
rys. nr 8 — Okno Dzielenia kolumny według ogranicznika

Otrzymamy podzielone dane przedstawione na rys. nr 9.

rys. nr 9 - Dane podzielone według ogranicznika
rys. nr 9 — Dane podzielone według ogranicznika

Podzielone dane chcemy pogrupować według sprzedawcy, aby mieć jasne wyniki ile dany sprzedawca sprzedał produktów. Zaznaczamy kolumny Sprzedawca oraz Paczka, następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 10).

rys. nr 10 - Polecenie Grupowanie według
rys. nr 10 — Polecenie Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie możemy pozostać przy domyślnych ustawieniach, ponieważ naszym celem jest zliczenie produktów. Domyślne parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 11).

rys. nr 11 - Okno Grupowania według
rys. nr 11 — Okno Grupowania według

Otrzymamy pogrupowane dane przedstawione na rys. nr 12.

rys. nr 12 - Pogrupowane dane
rys. nr 12 — Pogrupowane dane

Teraz przechodzimy do zapytania tPaczki (2), któremu zmieniamy nazwę na tProdukty w Ustawieniach zapytania. Naszym zadaniem w tym zapytaniu jest podzielenie paczek na poszczególne produkty. Inne kolumny są zbędne. Zaznaczamy kolumnę Paczki, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na jej obszarze i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 13).

rys. nr 13 - polecenie Usuń inne kolumny
rys. nr 13 — polecenie Usuń inne kolumny

Otrzymamy kolumnę Paczki przedstawioną na rys. nr 14.

rys. nr 14 - dane po usunięciu niepotrzebnych kolumn
rys. nr 14 — dane po usunięciu niepotrzebnych kolumn

Następnie powyższą kolumnę musimy podzielić według ogranicznika. Rozwijamy polecenie Podziel kolumny z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (tak jak na rys. nr 7).

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, w którym ustawiamy takie same parametry jak dla zapytania tGrupowanie (jak na rys. nr 8). Parametry te zatwierdzamy przyciskiem OK.

Otrzymamy listę wszystkich produktów z poszczególnych paczek przedstawioną na rys. nr 15.

rys. nr 15 - lista produktów z poszczególnych paczek
rys. nr 15 — lista produktów z poszczególnych paczek

Naszym zadaniem jest stworzenie unikatowej listy produktów, więc musimy usunąć powtarzające się dane. Zaznaczamy kolumnę, rozwijamy polecenie Usuń wiersze (punkt 2 na rys. nr 16) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Usuń duplikaty (punkt 3).

rys. nr 16 - polecenie Usuń duplikaty
rys. nr 16 — polecenie Usuń duplikaty

Ponadto posortujemy sobie naszą listę alfabetycznie od A do Z za pomocą polecenia na karcie Narzędzia główne (zaznaczone strzałką na rys. nr 17).

rys. nr 17 - Sortowanie danych od A do Z
rys. nr 17 — Sortowanie danych od A do Z

Otrzymamy posortowaną unikatową listę produktów przedstawioną na rys. nr 18.

rys. nr 18 - posortowana unikatowa lista produktów
rys. nr 18 — posortowana unikatowa lista produktów

Ponadto zmienimy nazwę naszej kolumny na Produkty (rys. nr 19).

rys. nr 19 - Zmiana nazwy kolumny
rys. nr 19 — Zmiana nazwy kolumny

Teraz przechodzimy do naszego zapytania głównego tPaczki. Zmieniamy nazwę zapytania w Ustawieniach zapytania na tPary (rys. nr 20).

rys. nr 20 - Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania
rys. nr 20 — Zmiana nazwy zapytania w Ustawieniach zapytania

W pierwszym etapie chcemy uzyskać unikatową listę sprzedawców. Zaznaczamy kolumnę Sprzedawca, klikamy prawym przyciskiem myszy na obszarze kolumny i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń inne kolumny (rys. nr 21).

rys. nr 21 - polecenie Usuń inne kolumny
rys. nr 21 — polecenie Usuń inne kolumny

Otrzymamy kolumnę Sprzedawca, z której chcemy usunąć powtarzających się sprzedawców. Rozwijamy polecenie Usuń wiersze z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Usuń duplikaty (tak jak na rys. nr 16).

Uzyskaną listę sortujemy od A do Z za pomocą polecenia z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 17).

Otrzymamy posortowaną unikatową listę sprzedawców przedstawioną na rys nr 22.

rys. nr 22 - posortowana unikatowa lista sprzedawców
rys. nr 22 — posortowana unikatowa lista sprzedawców

Na tym etapie do listy sprzedawców z zapytania tPary chcemy dołożyć listę produktór z zapytania tProdukty. Kopiujemy nazwę zapytania tProdukty za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C. Przechodzimy do zapytania tPary (ważne które zapytanie jest aktywne) i wybieramy polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 23).

rys. nr 23 - polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę
rys. nr 23 — polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, gdzie w polu Nazwa nowej kolumny wpisujemy Produkty oraz w polu Formuła kolumny niestandardowej wklejamy skopiowaną nazwę drugiego zapytania za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V. Zapis powinien wyglądać następująco: =tProdukty (w polu formuły robimy odwołanie do innego zapytania – zaznaczone strzałką na rys. nr 24). Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 24 - parametry kolumny niestandardowej
rys. nr 24 — parametry kolumny niestandardowej

Otrzymamy pary sprzedawca – produkty. W kolumnie Produkty są tabele z listą unikatowych produktów (rys. nr 25).

rys. nr 25 - Pary sprzedawca - produkty
rys. nr 25 — Pary sprzedawca — produkty

Aby rozwinąć te listy produktów musimy kliknąć na ikonkę ze strzałkami przy nazwie kolumny Produkty. Otworzy nam się okienko, gdzie zaznaczamy checkbox przy poleceniu Rozwiń, a następnie odznaczamy checkbox przy poleceniu Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 26).

rys. nr 26 — polecenie Rozwiń

Otrzymaliśmy listę wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt przedstawioną na rys. nr 27.

rys. nr 27 - lista wszystkich możliwych par sprzedawca - produkt
rys. nr 27 — lista wszystkich możliwych par sprzedawca — produkt

Zmieniła się nazwa kolumny z produktami, aby ją zmienić rozwijamy pasek formuły i tam wprowadzamy zmianę (zaznaczone strzałką na rys. nr 28).

rys. nr 28 - zmiana nazwy kolumny w pasku formuły
rys. nr 28 — zmiana nazwy kolumny w pasku formuły

W zapytaniu tPary otrzymaliśmy wszystkie możliwe kombinacje par między sprzedawcą a produktem, natomiast w zapytaniu tGrupowanie mamy listę tych par, które faktycznie istnieją. Z zapytania tGrupowanie będziemy chcieli skorzystać z kolumny Liczność. W tym celu scalimy te zapytania.

Główne zapytanie (tPary) musi być aktywne. Rozwijamy polecenie Scal zapytania (punkt 2 na rys. nr 29) z karty Narzędzia główne (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Scal zapytania (punkt 3).

rys. nr 29 - droga dostępu do polecenia Scal zapytania
rys. nr 29 — droga dostępu do polecenia Scal zapytania

Otworzy nam się okno Scalania, gdzie w drugim polu wybieramy zapytanie tGrupowanie. Zaznaczamy kolumny Sprzedawca i Produkty z pierwszego zapytania przytrzymując klawisz Ctrl a następnie te same kolumny z drugiego zapytania. Wybieramy rodzaj sprzężenia jako Lewe zewnętrzne. Należy zwrócić uwagę, aby zaznaczanie kolumn odbyło się w tej samej kolejności, czyli jeśli w pierwszym zapytaniu najpierw zaznaczymy kolumnę Sprzedawca to w drugim musimy zrobić tak samo. Nazwy kolumn nie muszą się pokrywać. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 30).

rys. nr 30 - Okno Scalania z ustawionymi parametrami
rys. nr 30 — Okno Scalania z ustawionymi parametrami

Otrzymaliśmy listę wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie (rys. nr 31).

rys. nr 31 - lista wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie
rys. nr 31 — lista wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie

Sprawdzimy teraz co się dzieje w sytuacji sprzedawcy, który nie sprzedał żadnego produktu z listy. Sprzedawca Robert nie sprzedał żadnych ciasteczek, więc jego tabela jest pusta (rys. nr 32).

rys. nr 32 - pusta tabela dla sprzedawcy, który nie sprzedał danego produktu
rys. nr 32 — pusta tabela dla sprzedawcy, który nie sprzedał danego produktu

Na tym etapie musimy rozwinąć kolumnę tGrupowanie, czyli klikamy na ikonkę ze strzałkami przy nazwie kolumny i zaznaczamy polecenie Rozwiń oraz kolumnę, którą chcemy rozwinąć. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 33).

rys. nr 33 - Polecenie Rozwiń
rys. nr 33 — Polecenie Rozwiń

Otrzymamy listę sprzedawców, produktów oraz ilość sprzedanych produktów (rys. nr 34).

rys. nr 34 - rozwinięte dane
rys. nr 34 — rozwinięte dane

Chcemy zmienić nazwę kolumny otrzymanej po rozwinięciu na Ilość, w tym celu zmieniamy nazwę w pasku formuły. Pierwsze wystąpienie nazwy Liczność jest nazwą kolumny, którą rozwijaliśmy, natomiast drugie wystąpienie – nazwą kolumny docelowej (rys. nr 35).

rys. nr 35 - Zmiana nazwy kolumny w pasku formuły
rys. nr 35 — Zmiana nazwy kolumny w pasku formuły

Po zmianie nazwy kolumny otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 36.

rys. nr 36 - Dane po zmianie nazwy kolumny
rys. nr 36 — Dane po zmianie nazwy kolumny

Wartości null w danych po załadowaniu danych do Excela przekształcą się w puste komórki. Jeśli chcemy aby przekształciły się w wartość zero, to musimy przekształcić naszą kolumnę. W tym celu rozwijamy ikonę polecenia Zamieniania (punkt 2 na rys. nr 37) z karty Przekształć (punkt 1), a następnie wybieramy polecenie Zamienianie wartości (punkt 3).

rys. nr 37 - polecenie Zmienianie wartości
rys. nr 37 — polecenie Zmienianie wartości

Otworzy nam się okno Zamieniania wartości, gdzie w polu wartość do znalezienia wpisujemy null, natomiast w polu Zamień na wpisujemy zero (0). Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 38).

rys. nr 38 - okno Zamieniania wartości
rys. nr 38 — okno Zamieniania wartości

Otrzymamy zmienione dane przedstawione na rys. nr 39.

rys. nr 39 - dane ze zmienionymi wartościami null
rys. nr 39 — dane ze zmienionymi wartościami null

Aby dane były bardziej czytelne musimy je posortować za pomocą polecenia na karcie Narzędzia główne. Najpierw sortujemy kolumnę Produkt a następnie kolumnę Sprzedawca. Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 40.

rys. nr 40 - posortowane dane
rys. nr 40 — posortowane dane

Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela. W tym celu wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 41).

rys. nr 41 - polecenie Zamknij i załaduj do
rys. nr 41 — polecenie Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych. Tutaj pojawi się pewien problem, mianowicie stworzyliśmy trzy zapytania, więc nie możemy ich wstawić w konkretną komórkę. Dlatego wybieramy sposób wyświetlania danych w skoroszycie jako Utwórz tylko połączenie (rys. nr 42).

rys. nr 42 - Okno Importowania danych
rys. nr 42 — Okno Importowania danych

Wstawiliśmy dane jako połączenie ponieważ interesuje nas tylko jedno ze stworzonych zapytań. Klikamy prawym przyciskiem myszy na zapytanie tPary i z podręcznego menu wybieramy polecenie Załaduj do (rys. nr 43).

rys. nr 43 - polecenie Załaduj do (ponieważ wstawiliśmy dane jako połączenie)
rys. nr 43 — polecenie Załaduj do (ponieważ wstawiliśmy dane jako połączenie)

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie wybieramy rodzaj wyświetlania danych w skoroszycie jako Tabela, a następnie wskazujemy konkretną komórkę w istniejącym arkuszu, gdzie ma zostać wstawiona. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 44).

rys. nr 44 - ustawienia sposobu wstawienia danych z zapytania
rys. nr 44 — ustawienia sposobu wstawienia danych z zapytania

Otrzymamy wstawione dane do Excela przedstawione na rys. nr 45. Otrzymaliśmy listę par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie.

rys. nr 45 -  lista par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie
rys. nr 45 — lista par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie

Książka Mistrz Excela reklama

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Power Query 44 — Pary każdy z każdym — iloczyn kartezjański

W dzisiejszym poście zrobimy wstęp do kolejnego odcinka, w którym w Power Query będziemy uwzględniać sytuacje, w jakich dany sprzedawca nie sprzedawał konkretnego produktu (ciasteczek). Chodzi nam o sprzedawcę Roberta, który nie pokazywał się w rozwiązaniu z odcinka o Power Query nr 43 (rys. nr 1).

rys. nr 1 - rozwiązanie odcinka Power Query 43
rys. nr 1 — rozwiązanie odcinka Power Query 43

W tym wideo zaczynamy od iloczynu kartezjańskiego, czyli sparowania każdego elementu z każdym (rys. nr 2).

rys. nr 2 - sparowanie danych - iloczyn kartezjański
rys. nr 2 — sparowanie danych — iloczyn kartezjański

Mamy dwie listy rozwijane, jedna zawiera nazwy sprzedawców, a druga produkty. Naszym zadaniem jest sparowanie, przypisanie do każdego ze sprzedawców z pierwszej listy, wszystkich produktów z drugiej listy (rys. nr 3).

rys. nr 3 - zasada iloczyn kazrtezjańskiego
rys. nr 3 — zasada iloczyn kazrtezjańskiego

Ręcznie możemy to zrobić kopiując sprzedawcę Jan za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C do komórki E1, następnie kopiujemy wszystkie produkty z kolumny Produkt do komórki F1. Następnie kopiujemy nazwę sprzedawcy na odpowiednią ilość wierszy w dół, aby każdy produkt miał przypisanego sprzedawcę (rys. nr 4).

rys. nr 4 - pary dla jednego sprzedawcy
rys. nr 4 — pary dla jednego sprzedawcy

Analogicznie postępujemy dla wszystkich sprzedawców, otrzymamy wtedy listę wszystkich sprzedawców i produktów (rys. nr 5).

rys. nr 5 - pary dla wszystkich sprzedawców
rys. nr 5 — pary dla wszystkich sprzedawców

Taki sposób tworzenia tych list jest czasochłonne. Szczególnie w sytuacji gdybyśmy mieli większą ilość danych. Naszym zadaniem jest zautomatyzowanie tego procesu – żeby zrobił to za nas Power Query.

Pierwszym krokiem jest zaczytanie obu list (Sprzedawca i Produkt) do Power Query. W tym celu ustawiamy aktywną komórkę na liście Produkt i wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 6).

rys. nr 6 - Z tabeli/zakresu
rys. nr 6 — Z tabeli/zakresu

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą Produkt. Power Query pozostawił domyślny typ danych, a nam zależy, żeby traktował nasze dane jako tekst, więc rozwijamy ikonkę ABC123 przy tytule kolumny i wybieramy typ danych Tekst (rys. nr 7).

rys. nr 7 - zmiana typu danych
rys. nr 7 — zmiana typu danych

Tak przygotowane dane chcemy zaczytać do Excela jako połączenie. Wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 8).

rys. nr 8 - zamknij i załaduj do
rys. nr 8 — zamknij i załaduj do

W Excelu otworzy nam się okno importowania danych, gdzie wybieramy sposób wyświetlania danych jako Utwórz tylko połączenie, następnie ustawienie to zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 9).

rys. nr 9 - Importowanie danych
rys. nr 9 — Importowanie danych

Następnie ustawiamy aktywną komórkę na liście Sprzedawca i ponownie wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (jak na rys. nr 6).

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query z wczytaną tabelą Sprzedawca (rys. nr 10). Co istotne musimy zwrócić uwagę na nazwy naszych zapytań, czyli tProdukty oraz tSprzedawcy.

rys. nr 10 - nazwy zapytań z danymi
rys. nr 10 — nazwy zapytań z danymi

Głównym zapytaniem jest tSprzedawcy, ponieważ zapytanie tProdukty zaczytaliśmy tylko jako połączenie.

Naszym celem jest stworzenie iloczynu kartezjańskiego, czyli otrzymanie tabeli, gdzie każdemu sprzedawcy będzie przyporządkowany każdy produkt.

Musimy skopiować sobie nazwę zapytania tProdukty, klikamy na nazwę zapytania i za pomocą klawisza F2, przychodzimy w tryb edycji. Następnie za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C kopiujemy nazwę zapytania (rys. nr 11).

rys. nr 11 - Tryb edycji nazwy zapytania
rys. nr 11 — Tryb edycji nazwy zapytania

Wracamy do zapytania tSprzedawcy i wybieramy polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 12).

rys. nr 12 - kolumna niestandardowa
rys. nr 12 — kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, gdzie zmieniamy nazwę nowej kolumny na Produkty (punkt 1 na rys. nr 13). W polu Formuła kolumny niestandardowej wklejamy skopiowaną nazwę zapytania tProdukty (punkt 2). Tak przygotowane parametry kolumny niestandardowej zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 13 - okno kolumny niestandardowej
rys. nr 13 — okno kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 14.

rys. nr 14 - dane z nową kolumną
rys. nr 14 — dane z nową kolumną

W każdej komórce ze skrótem Table w kolumnie Produkty ukryta jest tabelka z danymi (rys. nr 15).

rys. nr 15 - dane ukryte pod nazwą table
rys. nr 15 — dane ukryte pod nazwą table

Klikamy ikonkę ze strzałkami po prawej stronie nazwy kolumny Produkty, a następnie wybieramy polecenie Rozwiń oraz odznaczamy checkbox przy poleceniu Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 16).

rys. nr 16 - polecenie rozwiń
rys. nr 16 — polecenie rozwiń

Otrzymamy dane przedstawione na rys. nr 17.

rys. nr 17 - rozwinięte dane
rys. nr 17 — rozwinięte dane

W danych tych każdy sprzedawca został powtórzony tyle razy, ile jest produktów. Tak przygotowane dane możemy załadować do Excela. W tym celu wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (jak na rys. nr 8).

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie ustawiamy Sposób wyświetlania danych jako Tabela, a następnie wybieramy miejsce wstawienia tych danych – Istniejący arkusz i wskazujemy konkretną komórkę – w naszym przykładzie komórka H1. Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 18).

rys. nr 18 - importowanie danych
rys. nr 18 — importowanie danych

Otrzymamy dane zaczytane do Excela przedstawione na rys. nr 19

rys. nr 19 - dane wstawione do Excela
rys. nr 19 — dane wstawione do Excela

Poprawność działania formuły możemy sprawdzić, kiedy dołożymy innego sprzedawcę np. Michał w tabeli Sprzedawca oraz produkt Mleko w tabeli Produkt, następnie klikniemy prawym przyciskiem myszy na dowolną komórkę w danych otrzymanych z Power Query i wybierzemy polecenie Odśwież (rys. nr 20).

rys. nr 20 - polecenie Odśwież dane
rys. nr 20 — polecenie Odśwież dane

Otrzymamy zaktualizowane dane przedstawione na rys. nr 21.

rys. nr 21 - zaktualizowane dane
rys. nr 21 — zaktualizowane dane

Zmieniła nam się ilość sprzedawców (5 osób) oraz ilość produktów (6 szt.), więc w wyniku powinniśmy otrzymać 30 par (rys. nr 22).

rys. nr 22 - ilość wyników z Power Query
rys. nr 22 — ilość wyników z Power Query

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 43 — Ile ciasteczek było w paczkach

W dzisiejszym poście poznamy sposób jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst na przykładzie ilości paczek zawierających ciasteczka. Przykładowe dane do tego zadania zostały przedstawione na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Rozwiązanie tego zadania w Excelu zostało omówione w pytaniu od widzów, w filmie Excel — Jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst — Widzowie #89 (https://www.youtube.com/watch?v=LghJGhKo9Gw). Pytanie od widzów polegało na znalezieniu formuły, aby policzyć komórki, w których dany produkt wystąpił więcej niż jeden raz.

W Power Query rozwiązanie tego zadania jest proste. W pierwszym kroku musimy zaczytać nasze dane bazowe do Power Query , w tym celu klikamy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Z tabeli/zakresu

Otworzy nam się edytor zapytań z wczytaną tabelą tPaczki2 (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Edytor zapytań

Kolumna Data jest nam niepotrzebna, więc możemy ją sobie usunąć. Zaznaczamy tą kolumnę i klikamy prawym przyciskiem myszy na jej nazwę, następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Polecenie Usuń

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 5, zawierające kolumnę z nazwą sprzedawcy oraz zawartością paczki dla danego sprzedawcy.

rys. nr 5 — Dane po usunięciu kolumny

W Power Query zadanie wyznaczenia ilości występowania produktu ciasteczka jest bardzo łatwe. Zaznaczamy kolumnę Produkt, rozwijamy polecenie Podziel kolumny (punkt 2 na rys. nr 6) z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (punkt 3 na rys. nr 6).

rys. nr 6 — Według ogranicznika

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, gdzie w polu Wybierz lub wprowadź ogranicznik z listy rozwijanej musimy wybrać niestandardowe, a następnie w polu niżej wpisać nasz ogranicznik, czyli przecinek i spację. Rozwijamy również opcje zaawansowane, aby podzielić dane na Wiersze, ponieważ jest to idealne rozwiązanie dla naszego przykładu. Tak przygotowane parametry podziału kolumny zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Dzielenie według ogranicznika

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 8. W tych danych każda paczka zostaje podzielona na pojedyncze produkty.

rys. nr 8 — Podzielone dane

Power Query zmienił automatycznie typ danych, więc usuwamy krok Zmieniono typ z Zastosowanych kroków.

Na tym etapie zaznaczamy obie kolumny, a następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie Power Query automatycznie wybrał zaawansowane grupowanie z obiema kolumnami. W polu nazwa nowej kolumny wpisujemy Ilość, wybieramy operację Zlicz wiersze. Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Parametry grupowania według

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Pogrupowane dane

Otrzymaliśmy w kolumnie Ilość wynik grupowania, czyli ilość wystąpienia w danych konkretnych produktów. Tak przygotowane dane wystarczy załadować do Excela. Wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie musimy określić sposób wyświetlania danych – tabela oraz miejsce ich wstawienia – Istniejący arkusz i wskazać konkretną komórkę. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Importowanie danych

Otrzymamy dane w Excelu przedstawione na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — dane zaimportowane do Excela

Kiedy posortujemy dane w kolumnie Produkt, możemy zauważyć, że produkt ciasteczka występuje na liście tylko 3 razy (rys. nr 15).

rys. nr 15 — posortowane dane

Wynika to z tego, że jeden sprzedawca (Robert) nie sprzedał żadnych ciasteczek. Grupowanie Power Query działa podobnie jak grupowanie w tabelach przestawnych, czyli jeśli jakiegoś produktu jest zero, to nie pokaże się on na liście.

W Power Query jest również możliwość wypisania wszystkich sprzedawców wraz ze wszystkimi produktami, mimo że ich ilość wynosi 0, ale jest to skomplikowane zadanie dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Power Query 42 — Dodawanie kolumn z wartościami null

W dzisiejszym poście nauczymy się dodawać kolumny z wartością null. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 - przykładowe dane
rys. nr 1 — przykładowe dane

W Power Query pojawia się problem kiedy zaczytujemy dane z pustymi komórkami. Przykładowo w Excelu takiego problemu nie ma, kiedy dodamy wszystkie wartości z danego wiersza otrzymamy prawidłowy wynik (dla wiersza 10 w wyniku otrzymamy wartość 0). Możemy to sprawdzić korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+= (suma po wierszach). Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 2. Kiedy mamy w danych pustą komórkę, Excel traktuje ją jako zero.

rys. nr 2 - pusta komórka traktowana jako zero
rys. nr 2 — pusta komórka traktowana jako zero

Dane z rysunku nr 1 zaczytujemy do Power Query, czyli wybieramy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 3).

rys. nr 3 - Z tabeli/zakresu
rys. nr 3 — Z tabeli/zakresu

W Power Query pojawia się problem z pustymi komórkami, ponieważ dodatek ten zwraca uwagę na typy danych.

Otworzy nam się edytor zapytań z wczytaną tabelą tSprzedaż. Standardowo musimy zmienić format danych. Klikamy na ikonkę kalendarza przy nazwie pierwszej kolumny i z podręcznego menu wybieramy format Data (rys. nr 4).

rys. nr 4 - zmiana typu danych
rys. nr 4 — zmiana typu danych

Pojawi nam się komunikat o zmianie typu kolumny, którym musimy zatwierdzić przyciskiem Zamień bieżącą (rys. nr 5).

rys. nr 5 - Zmień typ kolumny
rys. nr 5 — Zmień typ kolumny

Naszym zadaniem w Power Query jest dodanie do siebie trzech kolumn: Jabłek, Gruszek i Śliwek. Możemy to zrobić na różne sposoby. W pierwszym przykładzie dodamy kolumnę niestandardową. Wybieramy polecenie kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę (rys. nr 6).

rys. nr 6 - kolumna niestandardowa
rys. nr 6 — kolumna niestandardowa

Otworzy nam się okno Kolumny niestandardowej, w którym musimy określić jej parametry. W polu nazwa nowej kolumny wpiszemy Suma, a następnie w polu Formuła kolumny niestandardowej wpiszemy następującą formułę:

=[Jabłka]+[Gruszki]+[Śliwki]

Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7).

rys. nr 7 - okno kolumny niestandardowej
rys. nr 7 — okno kolumny niestandardowej

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 8, gdzie od razu można zauważyć błędy. W każdym wierszu, w którym chodź raz pojawiła się wartość null, otrzymaliśmy tę właśnie wartość w wyniku (rys. nr 8).

rys. nr 8 - dane z kolumną niestandardową
rys. nr 8 — dane z kolumną niestandardową

Taki wynik jest nie do zaakceptowania, ale możemy sobie z tym poradzić. Usuwamy ostatni krok z Zastosowanych kroków, czyli stworzoną kolumnę niestandardową.

Zaznaczamy tylko dwie kolumny (Gruszki i Jabłka), a następnie rozwijamy polecenie Standardowy (punkt 2 na rys. nr 9) z karty Dodaj kolumnę i wybieramy polecenie Dodaj (punkt 3 na rys. nr 9).

rys. nr 9 - polecenie Dodaj
rys. nr 9 — polecenie Dodaj

Po raz kolejny z takiego dodawania w każdym wierszu, w którym wartość null, otrzymujemy taką właśnie wartość (rys. nr 10). Zapis formuły wygląda następująco:

=Table.AddColumn(#"Zmieniono typ", "Dodawanie" each [Jabłka] + [Gruszki], Int64.Type)

rys. nr 10 - działanie polecenia Dodaj dla 2 kolumn
rys. nr 10 — działanie polecenia Dodaj dla 2 kolumn

Tym razem zaznaczamy wszystkie trzy kolumny z produktami i korzystamy z tego samego polecenia co poprzednio, czyli z polecenia Dodaj. Otrzymujemy dane przedstawione na rysunku nr 11.

rys. nr 11 - działanie polecenia Dodaj dla 3 kolumn
rys. nr 11 — działanie polecenia Dodaj dla 3 kolumn

Możemy łatwo zauważyć, że otrzymane wyniki są prawidłowe. Wartość null otrzymaliśmy tylko w wierszu, w którym wszystkie wartości wynosiły null.

Dzieje się tak dlatego, że zamiast zwykłego dodawania Power Query skorzystał z jednej ze swoich funkcji – List.Sum (rys. nr 12).

rys. nr 12 funkcja List.Sum
rys. nr 12 funkcja List.Sum

Funkcja List.Sum sumuje listę elementów. Funkcja ta w inny sposób zapisuje argumenty. Poprzednio nazwy kolumn były zapisane tylko w nawiasach kwadratowych oraz dodane za pomocą znaku plus. W tej funkcji dane są zapisane dodatkowo w nawiasach klamrowych, które oznaczają, że jest to lista elementów, ponadto elementy są oddzielone od siebie przecinkami (rys. nr 13). Dzięki temu Power Query radzi sobie z wartościami null.

rys. nr 13 - dodatkowe nawiasy klamrowe w zapisie funkcji List.Sum
rys. nr 13 — dodatkowe nawiasy klamrowe w zapisie funkcji List.Sum

Co ważne, przy dwóch dodawanych kolumnach, formuła zadziałała jak zwykłe dodawanie (zapis ze znakami +). Nawet przy tak łatwych obliczeniach w Power Query mogą pojawić się różnice, a tym samym błędne wyniki.

Możemy zmodyfikować formułę dla dodawania dwóch kolumn, wstawić funkcję List.Sum, plusy zastąpić przecinkami oraz dołożyć nawiasy klamrowe. Zapis formuły wyglądać będzie następująco:

=Table.AddColumn(#"Zmieniono typ", "Dodawanie" each List.Sum({[Jabłka],[Gruszki]}), Int64.Type)

Otrzymamy prawidłowe wyniki dla dodawania dwóch kolumn przedstawione na rysunku nr 14.

rys. nr 14 - Dodane dane
rys. nr 14 — Dodane dane

Podsumowując musimy pamiętać jak radzi sobie Power Query z danymi, w których występują wartości null, aby nie popełnić błędów w obliczeniach.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Power Query 41 — Ponad milion wierszy danych w tabeli przestawnej

W dzisiejszym poście nauczymy się jak załadować ponad milion wierszy do tabeli przestawnej, czyli ponad 1048576 wierszy, które mieszczą się w arkuszu Excela. Będziemy używać do tego zadania dodatku do Excela – Power Query.

Dla ułatwienia dane pobierzemy sobie z pliku tekstowego, czyli wybieramy polecenie Z pliku tekstowego /CSV z karty Dane (rys. nr 1).

Pobieranie danych z pliku tekstowego/ CSV
Pobieranie danych z pliku tekstowego/ CSV

Otworzy nam się okno, w którym musimy znaleźć lokalizację pliku (danych bazowych), jaki chcemy zaimportować do Power Query. Wybieramy plik a następnie nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Importuj (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Wybór źródła danych

Otworzy nam się okno z danymi Sprzedaż zagranicznak.csv z danymi, które będziemy chcieli edytować w Power Query, więc klikamy przycisk Edytuj (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Edycja pliku CSV

Otworzy nam się Edytor zapytań Power Query, w którym chcemy sprawdzić czy wszystkie dane zostały załadowane poprawnie. Kolumna Kod pocztowy jest błędna, ponieważ Power Query źle rozpoznaje dane (np. dla kodu z wartością 0 z przodu Power Query pomija tą wartość 0 i otrzymujemy kod 4- cyfrowy). Wystarczy zmienić formatowanie tej kolumny. Klikamy na ikonkę 123 przy nazwie kolumny Kod pocztowy, a następnie z podręcznego menu wybrać formatowanie Tekst (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Zmiana formatu danych

Pojawi się komunikat, w którym musimy zatwierdzić zmianę typu kolumny za pomocą przycisku Zamień bieżącą (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Zmień typ kolumny

W kolejnym etapie wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych. Jeśli posiadasz subskrypcję Excela 365 w tym okienku znajduje się bezpośrednia opcja, aby załadować dane jako Raport w formie tabeli przestawnej (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Parametry importowania danych

Jeśli posiadasz starszą wersję pakietu Office to wybieramy polecenie Utwórz tylko połączenie, następnie nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Utwórz tylko połączenie

W Excelu w bocznym panelu stworzyło się zapytanie Power Query, tylko w formie połączenia (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Zapytanie Power Query w panelu bocznym

Na tym etapie musimy ręcznie wstawić sobie tabelę przestawną. Klikamy polecenie Tabela przestawna z karty Wstawianie (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Tabela przestawna

Otworzy nam się okno Tworzenia tabeli przestawnej. W polu wybierz dane, które chcesz analizować, zaznaczamy opcję Użyj zewnętrznego źródła danych, następnie klikamy przycisk Wybierz połączenie (rys. nr 11).

rys. nr 11 — Okno tworzenia tabeli przestawnej

Otworzy nam się okno z Istniejącymi połączeniami. Zaznaczamy połączenie w tym arkuszu Zapytanie – Sprzedaż Zagranicznak, a następnie klikamy przycisk Otwórz (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Istniejące połączenia

Następnie w oknie Tworzenie tabeli przestawnej z rysunku nr 11, wybieramy miejsce wstawienia naszej tabeli (Istniejący arkusz i konkretna komórka $A$1) i tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mamy dużą ilość danych, więc musimy trochę poczekać, ponadto Excel robi sobie kopię zapytania, co dodatkowo wydłuża proces przetwarzania danych.

Otrzymamy w Excelu pustą tabelę, przestawną którą stworzymy przeciągając odpowiednie dane do pól etykiet wierszy i kolumn (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Pusta tabela przestawna

Przeciągamy pola Miasto i Kraj do obszaru etykiet wierszy, a następnie przeciągamy pole Przychód do obszaru Sumy wartości (rys. nr 14).

rys. nr 14 — Przeciąganie danych do obszaru etykiet

Otrzymamy tabelę przestawną przedstawioną na rysunku nr 15.

rys. nr 15 — Tabla przestawna

Możemy sobie podejrzeć ilość załadowanych wierszy w panelu Zapytania i połączenia. W tym arkuszu zostało stworzonych 2 501 580 wierszy (rys. nr 16).

rys. nr 16 — ilość wierszy

Klikamy skrót klawiszowy Ctrl+S, aby zapisać nasze dane. Skopiowane zapytanie Sprzedaż zagraniczna (2) zostało stworzone tylko pod tą tabelę przestawną. Połączenie źródłowe możemy dalej wykorzystywać do innych zadań.

Ciekawostką jest, że plik w Excelu dotyczący tego odcinka zajmuje niecałe 30 Mb, w porównaniu do 130 Mb danych w pliku źródłowym csv.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama