W dzisiejszym poście poznamy sposób jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst na przykładzie ilości paczek zawierających ciasteczka. Przykładowe dane do tego zadania zostały przedstawione na rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Rozwiązanie tego zadania w Excelu zostało omówione w pytaniu od widzów, w filmie Excel — Jak policzyć komórki zawierające konkretny tekst — Widzowie #89 (https://www.youtube.com/watch?v=LghJGhKo9Gw). Pytanie od widzów polegało na znalezieniu formuły, aby policzyć komórki, w których dany produkt wystąpił więcej niż jeden raz.

W Power Query rozwiązanie tego zadania jest proste. W pierwszym kroku musimy zaczytać nasze dane bazowe do Power Query , w tym celu klikamy polecenie Z tabeli/zakresu z karty Dane (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Z tabeli/zakresu

Otworzy nam się edytor zapytań z wczytaną tabelą tPaczki2 (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Edytor zapytań

Kolumna Data jest nam niepotrzebna, więc możemy ją sobie usunąć. Zaznaczamy tą kolumnę i klikamy prawym przyciskiem myszy na jej nazwę, następnie z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Polecenie Usuń

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 5, zawierające kolumnę z nazwą sprzedawcy oraz zawartością paczki dla danego sprzedawcy.

rys. nr 5 — Dane po usunięciu kolumny

W Power Query zadanie wyznaczenia ilości występowania produktu ciasteczka jest bardzo łatwe. Zaznaczamy kolumnę Produkt, rozwijamy polecenie Podziel kolumny (punkt 2 na rys. nr 6) z karty Narzędzia główne, a następnie wybieramy polecenie Według ogranicznika (punkt 3 na rys. nr 6).

rys. nr 6 — Według ogranicznika

Otworzy nam się okno Dzielenia kolumny według ogranicznika, gdzie w polu Wybierz lub wprowadź ogranicznik z listy rozwijanej musimy wybrać niestandardowe, a następnie w polu niżej wpisać nasz ogranicznik, czyli przecinek i spację. Rozwijamy również opcje zaawansowane, aby podzielić dane na Wiersze, ponieważ jest to idealne rozwiązanie dla naszego przykładu. Tak przygotowane parametry podziału kolumny zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Dzielenie według ogranicznika

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 8. W tych danych każda paczka zostaje podzielona na pojedyncze produkty.

rys. nr 8 — Podzielone dane

Power Query zmienił automatycznie typ danych, więc usuwamy krok Zmieniono typ z Zastosowanych kroków.

Na tym etapie zaznaczamy obie kolumny, a następnie wybieramy polecenie Grupowanie według z karty Narzędzia główne (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Grupowanie według

Otworzy nam się okno Grupowania według, gdzie Power Query automatycznie wybrał zaawansowane grupowanie z obiema kolumnami. W polu nazwa nowej kolumny wpisujemy Ilość, wybieramy operację Zlicz wiersze. Tak przygotowane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Parametry grupowania według

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Pogrupowane dane

Otrzymaliśmy w kolumnie Ilość wynik grupowania, czyli ilość wystąpienia w danych konkretnych produktów. Tak przygotowane dane wystarczy załadować do Excela. Wybieramy polecenie Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne (rys. nr 12).

rys. nr 12 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Importowania danych, gdzie musimy określić sposób wyświetlania danych – tabela oraz miejsce ich wstawienia – Istniejący arkusz i wskazać konkretną komórkę. Tak ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. nr 13).

rys. nr 13 — Importowanie danych

Otrzymamy dane w Excelu przedstawione na rysunku nr 14.

rys. nr 14 — dane zaimportowane do Excela

Kiedy posortujemy dane w kolumnie Produkt, możemy zauważyć, że produkt ciasteczka występuje na liście tylko 3 razy (rys. nr 15).

rys. nr 15 — posortowane dane

Wynika to z tego, że jeden sprzedawca (Robert) nie sprzedał żadnych ciasteczek. Grupowanie Power Query działa podobnie jak grupowanie w tabelach przestawnych, czyli jeśli jakiegoś produktu jest zero, to nie pokaże się on na liście.

W Power Query jest również możliwość wypisania wszystkich sprzedawców wraz ze wszystkimi produktami, mimo że ich ilość wynosi 0, ale jest to skomplikowane zadanie dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

  1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
  2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
  3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
  4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
  5. Usługa internetowa
  6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.