W dzisiejszym poście zajmiemy się tematem czasu wyrażonym w godzinach, minutach i sekundach. Post ten został stworzony na prośbę moich subskrybentów. Jakiś czas temu spytałem was, jaka tematyka by was interesowała i między innymi taki pomysł się pojawił.

Dla wielu osób przeliczenie godzin na minuty lub sekundy jest problematyczne. Zagadnienie to pokażemy wam na przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Zajmując się tematem czasu, musimy pamiętać, że czas w Excelu to są liczby. Mianowicie 1 dzień to w Excelu liczba 1, zaś 2 dni to po prostu 2, natomiast godzina jest pokazana jako ułamek całości, czyli część jednego dnia. Przykładowo godzina 12.00 to pół dnia, czyli w Excelu 0,5 (rys. nr 2)

rys nr 2 — Czas w Excelu jako wartość liczbowa

Jeśli na naszych danych nie chcemy później wykonywać jakichś obliczeń i chcemy, żeby było pokazane dokładnie np. ile godzin zawiera dany dzień, to wystarczy zmienić formatowanie. Zaznaczamy zakres, na którym chcemy zmienić formatowanie (kolumna B), następnie używając skrótu klawiszowego Ctrl + 1, otwieramy okno Formatowanie komórek. Wybieramy Kategorię czas, a następnie musimy wybrać jednostki czasu (różne style formatowania – rys. nr 3).

rys. nr 3 — Okno Formatowanie komórek

Nie interesują nas sekundy, więc musimy użyć formatowania Niestandardowego. Excel podpowiada nam, co będzie zawierać nasze formatowanie, czyli zapis [g]:mm:ss;@ oznacza kolejno godziny, minuty, sekundy i wartości tekstowe (rys. nr 4)

rys. nr 4 — Formatowanie niestandardowe

Nas interesują tylko godziny i minuty, więc możemy sobie skrócić ten zapis i skasować  dodatkowe oznaczenia, czyli :ss;@. Zostawiamy formatowanie [g]:mm, następnie zatwierdzamy przyciskiem OK i otrzymujemy dane w wybranym formatowaniu (rys. nr 5). Excel pokazał nam nasz czas z kolumny A w godzinach i minutach.

rys. nr 5 — Sformatowane dane — godziny

Teraz chcemy sformatować odpowiednio kolumnę C z minutami. Do otwarcia okna Formatowanie komórek używamy skrótu klawiszowego Ctrl + 1. Przechodzimy na Kategorię Niestandardowe i sami wpisujemy w okienko Typ, jakie dane nas interesują. Chcemy, aby Excel podał nam ilość minut, więc nasz zapis będzie wyglądał następująco: [mm]. Zatwierdzamy klikając przycisk OK. (rys. nr 6)

rys. nr 6 — Formatowanie niestandardowe — minuty

Otrzymujemy sformatowane dane. Wstawienie oznaczenia [mm] sprawia, że jeśli mamy ilość minut poniżej 10, to Excel wstawi nam liczbę minut z cyfrą 0 na początku (rys. nr 7)

rys nr 7 — Sformatowane dane — minuty

Jako ostatnie omówimy formatowanie sekund (w kolumnie D). Otwieramy Okno Formatowanie komórek za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + 1. Analogicznie do przypadków powyżej wybieramy Kategorię Niestandardowe i w okienko Typ wpisujemy [s], następnie zatwierdzamy klikając przycisk OK. Otrzymujemy wynik przedstawiony na rysunku nr 8.

rys nr 8 — Sformatowane dane — sekundy

Należy pamiętać, że pod tymi wartościami w Excelu kryją się liczby. My po prostu sprawiliśmy, że one wyglądają w inny sposób. Wystarczy we wstążce Narzędzia główne zmienić formatowanie na Ogólne, aby otrzymać liczby, które kryją się pod naszym formatowaniem (rys. nr 9)


rys nr 9 — Zmiana formatowania na wstążce Narzędzia główne

Jeśli chcielibyśmy sformatowaną wartość z komórki D2 pomnożyć przez 1000 to Excel zwróci nam błąd, ale jeśli zmienimy formatowanie na ogólne, otrzymamy wynik (mnożymy wtedy wartość bazową, która jest faktycznie przechowywana pod naszym formatowaniem).

Jeśli faktycznie do obliczeń potrzebowalibyśmy mieć pokazany czas w minutach i aby ta wartość była liczbą, to musimy naszą wartość Czasu przemnożyć przez 24 godziny i przez 60 minut (rys. nr 10)

rys. nr 10 — Obliczenie ilości minut

Gdy chcemy otrzymać nasz czas w godzinach mnożymy Czas przez 24h, jeśli w minutach mnożymy przez 24h i 60m, natomiast jeśli w sekundach mnożymy przez 24h, 60m i 60s.

Otrzymujemy wynik pokazany na rysunku nr 11.

rys. nr 11 — Obliczona ilość minut

Otrzymaliśmy Ilość minut i ilość sekund po przecinku. Możemy sobie zaokrąglić nasze obliczenie, używając funkcji ZAOKR do 0 miejsc po przecinku wpisując formułę ZAOKR(A2*24*60;0) pokazaną na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — Funkcja ZAOKR

Otrzymaliśmy wynik taki jak po niestandardowym sformatowaniu danych, ale teraz nasza komórka przechowuje wartość, którą widzimy (rys. nr 13)

rys. nr 13 — Zaokrąglona ilość minut

Jak pewnie zauważyliście są pewne rozbieżności w wynikach. Jest to efektem zaokrąglenia, ponieważ jeśli liczba po przecinku była mniejsza niż 5, to Excel zaokrąglił nam wartość w dół, jeśli natomiast większa to w górę (rys. nr 14)

rys. nr 14 — Zaokrąglanie w dół i w górę

Podsumowując należy zapamiętać , że czas w Excelu jest zapisywany jako liczby, a to jak on się prezentuje jest często wynikiem formatowania liczbowego.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

  1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
  2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
  3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
  4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
  5. Usługa internetowa
  6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.