Wyszukiwanie w 4 kierunkach by wybrać pozycje z 1 z 2 zakresów — sztuczki #55

Jak wyszukać w 4 kierunkach w tabeli z duplikatami?


Wyszukiwanie w 4 kierunkach by wybrać pozycje z 1 z 2 zakresów — sztuczki #55

Zobacz dwa świetne formuły aby wykonać wyszukiwanie w 4 kierunkach, który obejmują dwie tabele:

   1. Formuła tablicowa z funkcjami JEŻELI.BŁĄD, INDEKS, MIN.K, JEŻELI, WIERSZ, ILE.WIERSZY od Ed
   2. Formuła tablicowa z funkcjami JEŻELI, ILE.WIERSZY, INDEKS, AGREGUJ, WIERSZ od Mike'a. Dowiedz się więcej o drugiej opcji wykorzystania funkcji INDEKS: używając argumentu odniesienia w funkcji INDEKS do wyszukiwania w jednym z dwóch zakresów (tabel)

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1031

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wyszukiwanie w 4 kierunkach by wybrać pozycje z 1 z 2 zakresów — sztuczki #55

Zaokrągl do najbliższych 50zł dla cen lub z dokładnością do sekundy dla czasu — sztuczki #54

Jak poprawnie zaokrąglać do najbliższych 50zł i sekund?


Zaokrągl do najbliższych 50zł dla cen lub z dokładnością do sekundy dla czasu — sztuczki #54

Zobacz jak korzystać z funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR i ZAOKR aby zaokrąglić z dokładnością do najbliższych 50 zł dla cen lub do najbliższej sekundy dla czasu.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1030

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Zaokrągl do najbliższych 50zł dla cen lub z dokładnością do sekundy dla czasu — sztuczki #54

Nie używaj JEŻELI.BŁĄD, używaj JEŻELI i testu logicznego, jeśli to możliwe — sztuczki #53

Dlaczego nie warto korzystać z JEŻELI.BŁĄD?


NIE używaj JEŻELI BŁĄD, używaj JEŻELI i testu logicznego, jeśli to możliwe — sztuczki #53

Zobacz, dlaczego użycie funkcji JEŻELI.BŁĄD może być nieefektywne:

Dla formuł tablicowych wyciąganie danych i formuły, które mają logiczne testy inne niż wykonywanie całej formuły, która daje błąd, może być bardziej efektywne użycie funkcji JEŻELI i alternatywnego testu logicznego. 

W takich przypadkach działanie JEŻELI.BŁĄD ma wolny czas obliczeń formuły. Funkcja JEŻELI z alternatywnym testem logicznym oblicza się szybciej, ponieważ nie trzeba uruchamiać całej formuły tablicowej w każdej komórce.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1029

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — NIE używaj JEŻELI BŁĄD, używaj JEŻELI i testu logicznego, jeśli to możliwe — sztuczki #53

Tworzenie hiperłączy do zduplikowanych tekstów z kolumny A na innym arkuszu — sztuczki #52

Jak stworzyć hiperłącza do tekstów w innym arkuszu?


Tworzenie hiperłączy do zduplikowanych tekstów z kolumny A na innym arkuszu — sztuczki #52

Tworzenie spisu treści, aby można było przejść do każdego wystąpienia tekstu z komórce A8 znajdującego się a arkuszu all.

Zobacz, jak tworzyć hiperłącza do duplikatów tekstu (z komórki A8) w kolumnie A w innym arkuszu:

   1. Trzy sposoby, aby zwiększyć numery 1, 2, 3, itd., bez funkcji. 
   2. Użyj funkcji MIN.K, JEŻELI i WIERSZ aby stworzyć kolumnę numerów wierszy gdzie zostało znalezione dopasowanie (funkcja PODAJ.POZYCJĘ).
   3. Użyj funkcji AGREGUJ i WIERSZ aby stworzyć kolumnę numerów wierszy gdzie zostało znalezione dopasowanie. 
   4. Funkcja HIPERŁĄCZE aby utworzyć listę hiperłączy, które będą przenosić Cię do znalezionych wierszy (duplikatów) w kolumnie A w innym arkuszu. 
   5. Tworzenie spisu treści, aby można było przejść do każdego wystąpienia tekstu z komórki A8.

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1028

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Tworzenie hiperłączy do zduplikowanych tekstów z kolumny A na innym arkuszu — sztuczki #52

Formuła tablicowa do policzenia unikalnych głosów Tak dla wyborców — sztuczki #51

Jak policzyć pierwsze głosy na Tak wyborców?


Formatowanie warunkowe 1 występowanie głosu Tak dla imienia i nazwiska — sztuczki #50

Jak policzyć unikalne głosy na Tak dla danego wyborcy (unikalność na podstawie 3 kryteriów):

   1. Z kolumną pomocniczą LICZ.JEŻELI i LICZ.WARUNKI
   2. Formuła tablicowa, która wykorzystuje funkcje SUMA, JEŻELI, CZĘSTOŚĆ i PODAJ.POZYCJE

P.S.

Wpis na podstawie Excel Magic Trick 1027

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Formuła tablicowa do policzenia unikalnych głosów Tak dla wyborców — sztuczki #51