Wykres — Krzywa standardowego rozkładu normalnego — sztuczki #9

Rysowanie krzywej rozkładu normalnego

Krzywa standardowego rozkładu normalnego możesz się przydać jeśli pracujesz ze statystyką. Tak samo jak umiejętność narysowania jej wykresu.


Wykres — Krzywa standardowego rozkładu normalnego — sztuczki #9

Krzywa standardowego rozkładu normalnego

W Excelu łatwo to uzyskać. Wystarczy odpowiednia funkcja i zbiór danych. Funkcja o której mowa to:

=ROZKŁ.NORMALNY.S(A2;FAŁSZ)

Krzywa standardowego rozkładu normalnego

Krzywa standardowego rozkładu normalnego

Ponieważ dla standardowego rozkładu normalnego średnia wynosi 0, a odchylenie standardowe 1. To wystarczy zebrać wyniki funkcji ROZKŁ.NORMALNY.S od -3 do 3 ponieważ w tym przedziale mieści się ponad 99% całego rozkładu.

Następnie wystarczy zaznaczyć wyniki i wstawić wykres. Dla tego wykresu pasuje wykres liniowy.

Krzywa rozkładu normalnego

Podobnie bardzo wygląda sytuacja, gdy chcesz rysować wykres dla rozkładu normalnego o innych parametrach niż standardowe np funkcja:

=ROZKŁ.NORMALNY(A5;40;10;FAŁSZ)

Krzywa rozkładu normalnego - średnia 40 ; odchylenie standardowe 10

Krzywa rozkładu normalnego — średnia 40 ; odchylenie standardowe 10

Liczy rozkład normalny dla średniej 40 i odchylenia standardowego równego 10. Dla tych danych przygotowujesz zakres od 10 do 70 (od -3 odchyleń standardowych, do +3 odchyleń standardowych).

Tym razem warto zaznaczyć liczby i wyniki oraz wybrać wykres punktowy z wygładzonymi liniami. Zachowasz wtedy informacje o miejscu rozkładzie dla poszczególnym liczb.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Wykres — Krzywa standardowego rozkładu normalnego — sztuczki #911

PRAWDA i FAŁSZ czym są w Excelu — porada #53

PRAWDA i FAŁSZ wartości logiczne w Excelu

W Excelu są 2 wartości logiczne:

  • PRAWDA
  • FAŁSZ


PRAWDA i FAŁSZ czym są w Excelu — porada #53

Czym w Excelu jest PRAWDA, a czym FAŁSZ? Można łatwo odpowiedzieć, że

PRAWDA=1,

a FAŁSZ=0

W większości sytuacji tak na to możesz patrzeć. Zwłaszcza w argumentach funkcji. Możesz nawet podstawiać, za argumenty, które mają przyjąć wartość PRAWDA lub FAŁSZ wartości 1 i 0, a nawet za PRAWDA możesz podstawić dowolną wartość różną od zera, ale najwygodniej korzystać z 1 i 0.

Podstawianie 1 i 0 nie zawsze sprawdza się w działaniach matematycznych. Bo jeśli zwyczajnie przemnożysz:
PRAWDA*2 osiągniesz wynik 2, ale jeśli przyrównasz ją do 1 (=PRAWDA=1) to otrzymasz FAŁSZ. Analogicznie z wartością FAŁSZ, przemnożona przez 2 daje 0, a przyrównana do 0 mówi, że to nie prawda.

PRAWDA i FAŁSZ ile się równa i wyrównane do środka

PRAWDA i FAŁSZ ile się równa i wyrównane do środka

Dlatego ważne jest, żebyś o tym pamiętał, że jako argument funkcji możesz śmiało sobie podstawiać 1 i 0, ale przy działaniach matematycznych (zwłaszcza na funkcjach Excela) możesz osiągnąć inny wynik, niż jakbyś podstawił 1 i 0 , dlatego uważaj jak traktujesz wartości logiczne.

Dodatkowo wartości logiczne są automatycznie wyrównane do środka, żebyś mógł je od razu odróżnić od zwykłego tekstu.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — PRAWDA i FAŁSZ czym są w Excelu — porada #5311

ROK MIESIĄC DZIEŃ i 10 dzień miesiąca — porada #52

Jak ustawiać datę zawsze na 10 dzień miesiąca i z jakich funkcji przy tym skorzystać?

Daty są ważne w życiu i również w Excelu. Dlatego możesz znaleźć dużo funkcji, która ułatwiają Ci pracę z nimi. Zwłaszcza Rok, miesiąc i dzień zdarza się najczęściej wykorzystywać.


ROK MIESIĄC DZIEŃ i 10 dzień miesiąca — porada #52

Najprostsze funkcje związane z datami

  • ROK — zwraca konkretny rok z daty lub liczby,
  • MIESIĄC — zwraca konkretny miesiąc z daty lub liczby,
  • DZIEŃ — zwraca konkretny dzień z daty lub liczby.

Istotne jest, że te liczby zwracają odpowiednio konkretny rok, miesiąc lub dzień z liczby, nawet nie koniecznie z daty. W Excelu data jest tak naprawdę przechowywana jako liczba, więc dla Excela nie ma znaczenia jak wizualnie wyglądają dane, czy to data czy liczba. To może być bardzo istotne dla Ciebie.

Jeśli na dacie zmienisz formatowanie na ogólne (Ctrl + Shift + `) dowiesz się jaką liczbę Excel tam przyjmuje.

Jak ustawić w Excelu tak, żeby zawsze pokazywał np: 10 dzień konkretnego miesiąca. Trzeba wykorzystać dodatkowo funkcję DATA, która zwraca liczbę, będącą odpowiednią datą. Funkcja DATA potrzebuje 3 parametrów. Po kolei jest to rok, miesiąc i dzień, więc żeby uzyskać za każdym razem 10 dzień miesiąca trzeba napisać np:

=DATA(ROK(A3);MIESIĄC(A3);10)

Ustawienie daty zawsze na 10 danego miesiąca

Ustawienie daty zawsze na 10 danego miesiąca

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — ROK MIESIĄC DZIEŃ i 10 dzień miesiąca — porada #52

Znajdowanie 1 z 2 fragmentów tekstu w pionowej liście — porada #51

Jak znaleźć 1 z 2 fragmentów tekstu na liście?

Już wcześniej w poradzie #49 mogłeś widzieć jak wyszukiwać fragment tekstu w pionowej liście. Widziałeś to na przykładzie działania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Tym razem posłuży do wyszukania 1 z 2 fragmentów tekstu, ale żeby uzyskać ten efekt potrzeba jeszcze dodatkowych funkcji i warunków.


Excel — Znajdowanie 1 z 2 fragmentów tekstu w pionowej liście — porada #51

Przykładowy kod, który możesz wykorzystać właśnie do wyszukiwania 1 z 2 fragmentów tekstu widzisz na obrazie poniżej:

Kod formuły do wyszukiwania 1 z 2 fragmentów tekstu

Kod formuły do wyszukiwania 1 z 2 fragmentów tekstu

Cała formuła jest oparta głównie o funkcje JEŻELI i WYSZUKAJ.PIONOWO. Najpierw wchodzimy w pierwszą funkcję JEŻELI i rozpatrujemy wynik wyszukiwania. Jeśli funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO znajdzie tekst, to tym samym, funkcja CZY.BŁĄD zwróci FAŁSZ, czyli Excel przejdzie do 3 parametru pierwszej funkcji jeżeli, czyli podstawi tam wynik wyszukiwania.

Ponieważ fragment tekstu został znaleziony, to można wyszukać całość komórki z tym fragmentem. Tu należy pamiętać, że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO znajduje pierwszy taki fragment na liście.

W sytuacji, gdyby pierwszy fragment tekstu nie został znaleziony to CZY.BŁĄD zwróci wartość PRAWDA i Excel przejdzie do drugiej (zagnieżdżonej) funkcji JEŻELI i tutaj analogicznie przebiega proces, tylko, że dla drugiego fragmentu tekstu. Jeśli nie zostanie znaleziony również ten fragment to, funkcja zwróci wartość "brak", jeśli zostanie znaleziony, to wynikiem będzie wartość komórki, gdzie po raz pierwszy został znaleziony ten fragment.

Cała formuła działa tak, że jak znajdzie pierwszy fragment, to nie szuka dalej drugiego. Podobnie za każdym razem szuka pierwszego wystąpienia danego fragmentu i na tym poprzestaje.

Kod formuły zaczerpnięty ze strony:
http://forum.idg.pl/topic/199188-wyszukajpionowo/

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Excel — Znajdowanie 1 z 2 fragmentów tekstu w pionowej liście — porada #51

Porządkowanie wielkich formuł — porada #50

Jak uporządkować formuły w pasku formuł?

Większość formuł jakie będziesz pisał w Excelu będzie prosta, ale w zależności od Twoich potrzeb, może Ci się zdarzyć pisać wielkie formuły, składające się z kilku zagnieżdżonych funkcji. Jak takie formuły uporządkować, żeby były bardziej czytelne?
Przyda Ci się do tego Spacja i skrót klawiszowy Alt + Enter


Porządkowanie wielkich formuł — porada #50

Możesz jeszcze tego nie wiedzieć, ale pasek formuły da się rozwijać. Dzięki temu możesz zobaczyć całe nawet długie formuły. Możesz nawet zmieniać ilość linijek jakie pokazuje pasek formuły w zależności od potrzeb po prostu pociągając krawędź paska.

Ale zobaczenie ich całych nie zawsze równa się zauważeniem, gdzie się zaczyna jedna funkcja, a kończy następna. Tutaj zwykła Spacja może okazać się pomocna ponieważ możesz ją postawić w dowolnym miejscu formuły, a nie zmieni ona wyniku. Możesz koło siebie postawić nawet wiele Spacji obok siebie.

Takie spacje możesz stawiać np: po średnikach ; oznaczających koniec danego parametru funkcji. Zwiększy to od razu czytelność formuły i łatwiej rozpoznasz poszczególne parametry.

Większe trudności pojawiają się kiedy masz kilka zagnieżdżonych funkcji. Wtedy bardzo trudno zorientować się które parametry należą, do której funkcji. Przydaje się tutaj skrót klawiszowy Alt + Enter. Sprawia on, że formuła zostaje przeniesiona do nowej linijki — zwykły Enter nie działa w pasku formuły.

Uporządkowana formuła w pasku formuły

Uporządkowana formuła w pasku formuły

Dodając odpowiednią ilość spacji, możesz budować strukturę poszczególnych funkcji, podobnie jak robi to lista wypunktowana.

Jeśli masz rozwinięty pasek formuły, albo naciśniesz F2, to formuła wygląda ładnie, ale problem pojawia się gdy zwijasz pasek formuły. Można nie zauważyć, że pasek formuły przechowuje więcej niż tylko pierwszą linijkę.

Uporządkowana formuła podczas edycji w arkuszu

Uporządkowana formuła podczas edycji w arkuszu

Dlatego przy formułach zwracający liczby, możesz skorzystać z funkcji N i wpisania do niej odpowiedniego tekstu informacyjnego np: "Uwaga: długa formuła, rozwiń pasek, żeby zobaczyć ją całą". Funkcja N z tekstu zwróci 0.

Zapis może wyglądać:

N("Uwaga: długa formuła, rozwiń pasek, żeby zobaczyć ją całą") + długa formuła

Niestety to rozwiązanie nie sprawdza, jeśli zwracasz tekst. W takiej sytuacji znak + możesz zamienić na &, ale trzeba pamiętać, że dodaje się on do końcowego wyniku i przed oddaniem do końcowego użytkownika, trzeba tą funkcję usunąć.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić do mnie o tym w komentarzu pod spodem albo napisz do mnie bezpośrednio, ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Porządkowanie wielkich formuł — porada #50