0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W dzisiejszym poście nauczymy się jak wyciągnąć rok, miesiąc i dzień z daty. Nauczymy się tworzyć prostą tabelę kalendarza w Power Query. W tym przykładzie interesujące jest to, że nie mamy żadnych danych bazowych, zaczynamy od pustego arkusza w Excelu. Wszystko stworzymy w Power Query. Aby przejść do Edytora zapytań w Power Query rozwijamy polecenie Nowe zapytanie (punkt nr 2 na rysunku nr 1) z karty Dane, a następnie wybieramy kolejno polecenia Z innych źródeł (punkt nr 3) i Puste zapytanie (punkt nr 4).

rys. nr 1 — Z innych źródeł

Otworzy nam się pusty Edytor zapytań. W pasku formuły wpiszemy funkcję List.Dates. Musimy pamiętać o tym, że Power Query jest case sensitive, czyli zwraca uwagę na wielkość liter. Po wpisaniu tej funkcji w pasku formuły wciskamy przycisk Enter. Power Query rozpozna funkcję List.Dates i pokaże jej parametry, które musimy określić (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Funkcja List.Dates

Power Query podpowiada nam co to jest za funkcja i podaje przykład jej zastosowania. W miejscu wprowadź parametry w polu Start podajemy datę początkową, u nas 2017-01-01. W polu Count wpisujemy 365, co oznacza, że chcemy mieć rozpisany cały rok. Natomiast w polu Step wpisujemy wartość 1, czyli chcemy mieć przeskok o jeden dzień. Wpisane parametry zatwierdzamy przyciskiem Wywołaj (rys. nr 3). 

rys. nr 3 — Wprowadź parametry funkcji

Otrzymamy listę dni w roku 2017, począwszy od daty 2017-01-01 z krokiem co jeden dzień. Wywołanie funkcji spowoduje, że pojawi się nam ona na liście zapytań, jako nowe zapytanie (oznaczone zieloną strzałką na rysunku nr 4).

rys. nr 4 — Lista zapytań

Jeśli nie chcemy aby pokazywało się nam nowe zapytanie, to możemy wyciąć (Ctrl+X) parametry z paska formuły dla zapytania Wywołano funkcję (część zaznaczona na rysunku nr 5), a następnie wkleić je (Ctrl+V) w pasku formuły do zapytania fx Zapytanie2.

rys. nr 5 — Zmiana w pasku formuły

Lista z datami wyświetli nam się teraz w zapytaniu Zapytanie 2, a w zapytaniu Wywołano funkcję wyświetli się błąd. W kolejnym kroku musimy usunąć to zapytanie — klikamy prawym przyciskiem myszy na jego nazwę i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Usuń zapytanie

Pojawi nam się komunikat Usuwanie zapytania, w którym musimy potwierdzić naszą decyzję klikając przycisk Usuń (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Komunikat usuwanie zapytania

Nasze zapytanie cały czas jest listą, a my potrzebujemy tabeli, bo chcemy z tej listy wyciągnąć rok, miesiąc i dzień. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówek Lista i z podręcznego menu wybieramy polecenie Do tabeli.

rys. nr 8 — Do tabeli

Pojawi się nam okno Do tabeli, w którym możemy wybrać ogranicznik i sposób obsługi dodatkowych danych. Na tym etapie nic nie zmieniamy, zostawiamy domyślne parametry, a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Okno Do tabeli

Otrzymamy tabelę danych z jedną kolumną Column1, którą możemy dowolnie przekształcać (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Kolumna z datami

Możemy też odszukać informacje o działaniu funkcji Table.FromList na stronie https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt260762.aspx (rys. nr 11) 

rys. nr 11 — Strona Microsoft

Na stronie Microsoftu możemy znaleźć informację, że jeśli chcemy mieć nazwy kolumn to musimy zmienić w pasku formuły parametr "null". Nazwę wpisujemy w nawiasach klamrowych {"Data"} co pokazaliśmy na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — zmiana parametru null w formule

Jeśli nie znamy na tyle Power Query wystarczy dwa razy kliknąć na nazwę kolumny i ją zmienić.

Jeśli chcemy wyciągnąć z naszych dat rok, miesiąc i dzień to najlepiej dodać kolumny. Możemy również użyć poleceń z karty Przekształć, ale wtedy przekształcimy istniejącą kolumnę a nam chodzi o dodanie nowych kolumn z interesującymi nas danymi. Z karty Dodaj kolumnę wybieramy kolejno polecenia Data (punkt nr 2 na rysunku nr 13), następnie Rok (punkt nr 3) i znowu Rok (punkt nr 4).

rys. nr 13 — Dodaj kolumnę Rok

Otrzymamy tabelę z dodatkową kolumną Rok. Analogicznie korzystając z polecenia Data z karty Dodaj kolumnę, a następnie Miesiąc i Miesiąc. Następnie powtarzamy ścieżkę z tą różnicą że na ostatnim etapie wybieramy polecenie Nazwa miesiąca (punkt nr 4 na rysunku nr 14).

rys. nr 14 — Dodaj kolumnę Nazwa miesiąca

Wybierając na końcu polecenie Dzień otrzymamy kolumnę z numerem dnia w miesiącu. Możemy też wybrać w czwartym kroku polecenie Nazwa dnia, wtedy otrzymamy nazwy dni tygodnia przypisane do konkretnych dat (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Dodaj kolumnę Nazwa dnia

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 16.

rys. nr 16 — Dane z dodanymi kolumnami

W panelu bocznym Ustawienia zapytania możemy zmienić nazwę zapytania na Kalendarz (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Zmiana nazwy zapytania

Nasz kalendarz jest już gotowy i możemy go sobie wczytać do Excela. W tym celu używamy polecenia Zamknij i załaduj do (punkt nr 3 na rysunku nr 18) z karty Narzędzia główne.

rys. nr 18 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie możemy ustawić parametry naszego kalendarza. Mianowicie wybrać sposób wyświetlania danych jako tabela i miejsce wstawienia danych – Istniejący arkusz i konkretna komórka. Ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 19).

rys. nr 19 Okno Ładowanie do

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Dane załadowane do Excela

Z mojego niedopatrzenia wynika sposób wyświetlania danych w kolumnie Data, nie zmieniliśmy sposobu wyświetlania danych. Wybieramy polecenie Edytuj (punkt nr 2 na rysunku nr 21) z karty Zapytanie.

rys. nr 21 — Edytuj zapytanie

Wracamy do Edytora zapytań z naszym kalendarzem. Klikamy na tytuł kolumny Data i z podręcznego menu wybieramy polecenie Data, aby zmienić formatowanie domyślne (rys. nr 22).

rys. nr 22 — Zmiana typu formatowania danych

Power Query zmieni nam typ wyświetlania danych. Ponownie używając polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne wczytujemy dane do Excela. Otrzymamy kalendarz przedstawiony na rysunku nr 23. 

rys. nr 23 — Dane końcowe

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama