W dzisiejszym poście nauczymy się jak wyciągnąć rok, miesiąc i dzień z daty. Nauczymy się tworzyć prostą tabelę kalendarza w Power Query. W tym przykładzie interesujące jest to, że nie mamy żadnych danych bazowych, zaczynamy od pustego arkusza w Excelu. Wszystko stworzymy w Power Query. Aby przejść do Edytora zapytań w Power Query rozwijamy polecenie Nowe zapytanie (punkt nr 2 na rysunku nr 1) z karty Dane, a następnie wybieramy kolejno polecenia Z innych źródeł (punkt nr 3) i Puste zapytanie (punkt nr 4).

rys. nr 1 — Z innych źródeł

Otworzy nam się pusty Edytor zapytań. W pasku formuły wpiszemy funkcję List.Dates. Musimy pamiętać o tym, że Power Query jest case sensitive, czyli zwraca uwagę na wielkość liter. Po wpisaniu tej funkcji w pasku formuły wciskamy przycisk Enter. Power Query rozpozna funkcję List.Dates i pokaże jej parametry, które musimy określić (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Funkcja List.Dates

Power Query podpowiada nam co to jest za funkcja i podaje przykład jej zastosowania. W miejscu wprowadź parametry w polu Start podajemy datę początkową, u nas 2017‐01‐01. W polu Count wpisujemy 365, co oznacza, że chcemy mieć rozpisany cały rok. Natomiast w polu Step wpisujemy wartość 1, czyli chcemy mieć przeskok o jeden dzień. Wpisane parametry zatwierdzamy przyciskiem Wywołaj (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Wprowadź parametry funkcji

Otrzymamy listę dni w roku 2017, począwszy od daty 2017‐01‐01 z krokiem co jeden dzień. Wywołanie funkcji spowoduje, że pojawi się nam ona na liście zapytań, jako nowe zapytanie (oznaczone zieloną strzałką na rysunku nr 4).

rys. nr 4 — Lista zapytań

Jeśli nie chcemy aby pokazywało się nam nowe zapytanie, to możemy wyciąć (Ctrl+X) parametry z paska formuły dla zapytania Wywołano funkcję (część zaznaczona na rysunku nr 5), a następnie wkleić je (Ctrl+V) w pasku formuły do zapytania fx Zapytanie2.

rys. nr 5 — Zmiana w pasku formuły

Lista z datami wyświetli nam się teraz w zapytaniu Zapytanie 2, a w zapytaniu Wywołano funkcję wyświetli się błąd. W kolejnym kroku musimy usunąć to zapytanie — klikamy prawym przyciskiem myszy na jego nazwę i z podręcznego menu wybieramy polecenie Usuń (rys. nr 6).

rys. nr 6 — Usuń zapytanie

Pojawi nam się komunikat Usuwanie zapytania, w którym musimy potwierdzić naszą decyzję klikając przycisk Usuń (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Komunikat usuwanie zapytania

Nasze zapytanie cały czas jest listą, a my potrzebujemy tabeli, bo chcemy z tej listy wyciągnąć rok, miesiąc i dzień. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówek Lista i z podręcznego menu wybieramy polecenie Do tabeli.

rys. nr 8 — Do tabeli

Pojawi się nam okno Do tabeli, w którym możemy wybrać ogranicznik i sposób obsługi dodatkowych danych. Na tym etapie nic nie zmieniamy, zostawiamy domyślne parametry, a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. (rys. nr 9).

rys. nr 9 — Okno Do tabeli

Otrzymamy tabelę danych z jedną kolumną Column1, którą możemy dowolnie przekształcać (rys. nr 10).

rys. nr 10 — Kolumna z datami

Możemy też odszukać informacje o działaniu funkcji Table.FromList na stronie https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt260762.aspx (rys. nr 11)

rys. nr 11 — Strona Microsoft

Na stronie Microsoftu możemy znaleźć informację, że jeśli chcemy mieć nazwy kolumn to musimy zmienić w pasku formuły parametr "null". Nazwę wpisujemy w nawiasach klamrowych {"Data"} co pokazaliśmy na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — zmiana parametru null w formule

Jeśli nie znamy na tyle Power Query wystarczy dwa razy kliknąć na nazwę kolumny i ją zmienić.

Jeśli chcemy wyciągnąć z naszych dat rok, miesiąc i dzień to najlepiej dodać kolumny. Możemy również użyć poleceń z karty Przekształć, ale wtedy przekształcimy istniejącą kolumnę a nam chodzi o dodanie nowych kolumn z interesującymi nas danymi. Z karty Dodaj kolumnę wybieramy kolejno polecenia Data (punkt nr 2 na rysunku nr 13), następnie Rok (punkt nr 3) i znowu Rok (punkt nr 4).

rys. nr 13 — Dodaj kolumnę Rok

Otrzymamy tabelę z dodatkową kolumną Rok. Analogicznie korzystając z polecenia Data z karty Dodaj kolumnę, a następnie Miesiąc i Miesiąc. Następnie powtarzamy ścieżkę z tą różnicą że na ostatnim etapie wybieramy polecenie Nazwa miesiąca (punkt nr 4 na rysunku nr 14).

rys. nr 14 — Dodaj kolumnę Nazwa miesiąca

Wybierając na końcu polecenie Dzień otrzymamy kolumnę z numerem dnia w miesiącu. Możemy też wybrać w czwartym kroku polecenie Nazwa dnia, wtedy otrzymamy nazwy dni tygodnia przypisane do konkretnych dat (rys. nr 15).

rys. nr 15 — Dodaj kolumnę Nazwa dnia

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 16.

rys. nr 16 — Dane z dodanymi kolumnami

W panelu bocznym Ustawienia zapytania możemy zmienić nazwę zapytania na Kalendarz (rys. nr 17).

rys. nr 17 — Zmiana nazwy zapytania

Nasz kalendarz jest już gotowy i możemy go sobie wczytać do Excela. W tym celu używamy polecenia Zamknij i załaduj do (punkt nr 3 na rysunku nr 18) z karty Narzędzia główne.

rys. nr 18 — Zamknij i załaduj do

Otworzy nam się okno Ładowanie do, gdzie możemy ustawić parametry naszego kalendarza. Mianowicie wybrać sposób wyświetlania danych jako tabela i miejsce wstawienia danych – Istniejący arkusz i konkretna komórka. Ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem Załaduj (rys. nr 19).

rys. nr 19 Okno Ładowanie do

Otrzymamy dane przedstawione na rysunku nr 20.

rys. nr 20 — Dane załadowane do Excela

Z mojego niedopatrzenia wynika sposób wyświetlania danych w kolumnie Data, nie zmieniliśmy sposobu wyświetlania danych. Wybieramy polecenie Edytuj (punkt nr 2 na rysunku nr 21) z karty Zapytanie.

rys. nr 21 — Edytuj zapytanie

Wracamy do Edytora zapytań z naszym kalendarzem. Klikamy na tytuł kolumny Data i z podręcznego menu wybieramy polecenie Data, aby zmienić formatowanie domyślne (rys. nr 22).

rys. nr 22 — Zmiana typu formatowania danych

Power Query zmieni nam typ wyświetlania danych. Ponownie używając polecenia Zamknij i załaduj do z karty Narzędzia główne wczytujemy dane do Excela. Otrzymamy kalendarz przedstawiony na rysunku nr 23.

rys. nr 23 — Dane końcowe

Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

  1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
  2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
  3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
  4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
  5. Usługa internetowa
  6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.