Jeśli potrzebujesz policzyć ile dany miesiąc pojawia się pomiędzy dwoma datami, to przede wszystkim musisz odpowiednio sobie ten miesiąc zapisać, bo jeśli byś zapisał miesiąc jako tekst np.: "styczeń", to ciężko byłoby Ci pracować z datami. Dlatego w Excelu zrobimy odwrotną rzecz – najpierw napiszemy datę ze stycznia to może być dowolny rok. Załóżmy, że 2016-01-01.

Teraz masz dwie możliwości, albo przeciągasz datę w dół łapiąc za prawy dolny róg komórki prawym przyciskiem myszy i jak go puścisz, to z podręcznego menu wybierasz opcję wypełnij miesiącami.

https://exceliadam.pl/wp-content/uploads/2016/09/Widzowie-102-Ile-razy-był-dany-miesiąc-pomiędzy-dwoma-datami-01.png

Albo wykorzystujesz funkcję NR.SER.OST.DN.MIES dzięki, której możesz wyznaczyć ostatni dzień miesiąca i wystarczy dodać jedynkę, żeby uzyskać pierwszy dzień kolejnego miesiąca:

=NR.SER.OST.DN.MIES(C2;0)+1

Widzowie 102 - Ile razy był dany miesiąc pomiędzy dwoma datami 02

Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie wszystkich dat i przejście do formatowania komórek (skrót klawiszowy Ctrl + 1). Odpowiednio na zakładce Liczby wybierasz kategorię Niestandardowe i jako kod wpisujesz cztery razy "m".

Widzowie 102 - Ile razy był dany miesiąc pomiędzy dwoma datami 03

Teraz mamy przygotowane wszystkie miesiące w postaci dat, które Excel łatwiej zrozumie i możemy zacząć nasze obliczenia. Przede wszystkim wykorzystamy funkcję DATA.RÓŻNICA, by obliczyć ilość pełnych lat pomiędzy wybranymi datami. Excel nie podpowiada tej funkcji, ale jest ona dostępna.

=DATA.RÓŻNICA($A$1;$A$2;"Y")

Widzowie 102 - Ile razy był dany miesiąc pomiędzy dwoma datami 04

Teraz pozostaje sprawdzić, czy miesiąc z naszej ukrytej daty jest większy bądź równy początkowej dacie i mniejszy bądź równy końcowej dacie. Jeśli tak to będziemy chcieli do naszego wyniku dodać jeszcze 1. W sumie sprowadza się to do formuły:

=DATA.RÓŻNICA($A$1;$A$2;"Y")+JEŻELI(ORAZ(MIESIĄC(C2)<=MIESIĄC($A$2);MIESIĄC(C2)>=MIESIĄC($A$1));1;0)

Widzowie 102 - Ile razy był dany miesiąc pomiędzy dwoma datami 05

Pozdrawiam
Adam Kopeć
Miłośnik Excela