0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W tym poście zajmiemy się nazywaniem zakresów komórek ręcznie i z zaznaczenia. Temat ten omówimy przy użyciu danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Jeśli chcemy nazwać jakiś zakres danych, wystarczy zaznaczyć je zaznaczyć i kliknąć w pole Nazwa. Wpisujemy tam naszą nazwę (u nas Sprzedaż) i zatwierdzamy wciskając ENTER (rys. nr 2) 

rys. nr 2 — Pole Nazwa

Teraz możemy się odwoływać do tego zakresu danych, bo jest ona dostępna po rozwinięciu listy pola Nazwa (rys. nr 3)

rys. nr 3 — Rozwinięcie pola Nazwa

Do naszego zakresu możemy się odwołać w każdej komórce. Wpisując formułę, jak zaczniemy pisać Sprzedaż, to oprócz nazw formuł pojawi nam się ikonka odwołująca się do naszego zaznaczonego zakresu (rys. nr 4) 

rys. nr 4 — Odwołanie do nazwy zakresu

Możemy również odwołać się do naszego nazwanego zakresu wpisując funkcje w Excelu. Wystarczy, że napiszemy np. =SUMA(…) i jako zakres wpiszemy Sprzedaż, to nie będziemy musieli zaznaczać danych, które chcemy dodać (rys. nr 5)

rys. nr 5 — Odwołanie do nazwy zakresu w formule SUMA

W efekcie otrzymamy sumę wszystkich wartości w obrębie zakresu Sprzedaż (rys. nr 6)

rys. nr 6 — Suma danych z zapisanego zakresu

Oprócz tego, że możemy sobie nazywać dowolne, spójne zakresy w Excelu to możemy to zrobić niejako automatycznie z zaznaczenia. Zaznaczamy  dane Przychód, Koszt i Dochód, następnie z karty Formuła wybieramy polecenie Utwórz z zaznaczenia lub możemy użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + F3 (rys. nr 7 

rys. nr 7 — Polecenie Utwórz z zaznaczenia

Excel otworzy nam okno Tworzenie nazw z zaznaczenia. Wybieramy, gdzie znajdują się wartości, na podstawie których chcemy utworzyć nazwy zakresów. W naszym przypadku nazwy są zawarte w kolumnie po lewej stronie (rys. nr 8), następnie zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 8 — Tworzenie nazw z zaznaczenia

W efekcie w polu Nazwa pojawiły nam się nasze nazwy z kolumny A (rys. nr 9)

rys. nr 9 — Nazwane zakresy w polu Nazwa

Te czynności możemy powtórzyć dla zakresu, któremu nadaliśmy nazwę Sprzedaż. Tym razem użyjemy polecenia Utwórz z zaznaczenia z karty Formuły lub skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + F3. Otworzy nam się okno, w którym zaznaczymy Górny wiersz i Lewą kolumnę, następnie zatwierdzamy klikając przycisk OK (rys. nr 10)

rys. nr 10 — Tworzenie nazw z zaznaczenia

W polu Nazwa pojawią nam się kolejne zakresy o nazwach Styczeń, Luty, Marzec i Ryszard, Edward, Natalia i Maria (rys. nr 11)

rys. nr 11 — Nazwane zakresy w polu Nazwa

Nazwy naszych zakresów możemy również zobaczyć, klikając polecenie Menedżer nazw z zakładki Formuły. W oknie Menedżera nazw Wyświetli nam się lista wszystkich nazwanych zakresów (rys. nr 12)

rys. nr 12 — Menedżer nazw

Dzięki nazywaniu zakresów przy pisaniu formuł nie musimy zaznaczać zakresów do obliczeń, wystarczy, że podamy ich nazwy. Istotne w działaniu Nazywania zakresów z zaznaczenia jest to, że nawet gdy klikniemy na konkretną komórkę lub zakres przy pisaniu formuły, to Excel wstawi nam nazwę tej komórki lub zakresu, a nie jej numer (rys. nr 13)

rys. nr 13 — Odwołania do zapisanych nazw zakresów

Jeśli w formule nie chcemy korzystać z nazw zakresów, to jedynym wyjściem jest ręczne wpisanie numeru komórki lub zakresu (rys. nr 14)

rys. nr 14 — Ręczne wpisanie nazw komórek

Definiowanie nazw ma ciekawą opcję. Z karty Formuły wybieramy polecenie Definiuj nazwę, a następnie Zastosuj nazwy (rys. nr 15)

rys. nr 15 — Zastosuj nazwy

Otworzy nam się okno Stosowanie nazw (rys. nr 16). Zaznaczamy wszystkie zakresy, następnie zatwierdzamy, klikając przycisk OK. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy mamy zaznaczoną opcję Ignoruj względne/ bezwzględne.  Zakresy, którym nadaliśmy nazwę stały się domyślnie odwołaniami bezwzględnymi, a czasem zdarza się, że my potrzebujemy odwołań względnych.

rys. nr 16 — Ignoruj względne/bezwzględne

W komórce Dochód — B3 mieliśmy zapisaną formułę =B1-B2 dzięki zaznaczeniu w oknie Stosowanie nazw, wszystkich zakresów które nazwaliśmy, Excel automatycznie podmieni nam numery komórek na odpowiadające im nazwy zakresów (rys. nr 17)

rys. nr 17 — Automatyczna podmiana nazw zakresów

Podsumowując, jeśli chcemy szybko podmienić numery komórek w naszych formułach na nazwy zakresów, do których się odnoszą wystarczy zastosować polecenie Zastosuj nazwy z karty Formuły. Czasem formuły zapisane w postaci numerków sprawiają wrażenie skomplikowanych, a stosując zapis z nazwami zakresów stają się bardziej przejrzyste.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama