0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

W dzisiejszym poście zajmiemy się tematem duplikatów przy numerach kont bankowych, a konkretnie Formatowaniem warunkowym. Dostałem zapytanie od jednego z widzów, co się stanie, jeśli na numery kont nałożymy formatowanie warunkowe zaznaczające duplikaty. Zagadnienie to omówimy na podstawie przykładowych numerów kont (wymyślonych) z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Zaznaczamy numery kont, następnie z karty Narzędzia główne wybieramy polecenie Formatowanie warunkowe (punkt nr 2 na rysunku nr 2), potem Reguły wyróżniania komórek i Duplikujące się wartości (punkt nr 4).

rys. nr 2 Reguły wyróżniania komórek

Pojawi nam się okno Zduplikowane wartości, w którym mamy wybrane Zduplikowane wartości i w polu obok mamy podany rodzaj zaznaczenia tych duplikatów – jasnoczerwone wypełnienie z ciemnoczerwonym tekstem (rys. nr 3). Zatwierdzamy parametry formatowania warunkowego klikając przycisk OK.

rys. nr 3 — Sposób zaznaczenia zduplikowanych wartości

Otrzymamy wyniki – podświetlone całe numery kont bankowych. Mimo że różnią się od siebie ostatnimi cyframi to Excel rozpoznał je jako powtarzające się (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Błędne dane

Formatowanie warunkowe nie zadziała prawidłowo. Wiąże się to z tym, że jeśli wpiszemy w komórkę taką długą liczbę (dla Excel numer konta w tym przykładzie to właśnie liczba), Excel zamieni ją na format naukowy (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Sposób rozumienia długich liczb w Excelu

Możemy sprawdzić czy takie numery/teksty są duplikatami przy użyciu funkcji SUMA.ILOCZYNÓW, która będzie sprawdzała test logiczny. Zapis formuły będzie wyglądał następująco:

=SUMA.ILOCZYNÓW($A$2:$A$10=A2)

Funkcja ma za zadanie sprawdzić, czy wartości w naszym zaznaczonym zakresie ($A$2:$A$10 blokujemy bezwzględnie klawiszem F4), są równe temu konkretnemu numerowi z aktywnej komórki. W wyniku tej funkcji otrzymamy tablicę wartości logicznych PRAWDA i FAŁSZ (rys. nr 6)

rys. nr 2 — Podgląd wyników funkcji SUMA.ILOCZYNÓW

Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW i podobne funkcje SUMA ignorują wartości logiczne PRAWDA i FAŁSZ. Dlatego te wartości logiczne musimy zamienić na 0 i 1. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić za pomocą podwójnego przeczenia, czyli wstawiamy dwa minusy przed operacją porównania. Zapis formuły będzie wyglądał następująco:

=SUMA.ILOCZYNÓW(–($A$2:$A$10=A2))

Teraz kiedy podejrzymy wynik za pomocą klawisza F9 w trybie edycji komórki otrzymamy zera i jedynki (rys. nr 7).

rys. nr 7 — Użycie podwójnego minusa w formule

Zatwierdzamy formułę i kopiujemy na wiersze poniżej. Otrzymamy wyniki pokazane na rysunku nr 8.

rys. nr 8 — Wartości powtarzające się

W wierszach w których jest wartość 1, mamy informację że ta wartość jest jedyna —  unikatowa. My chcemy teraz zaznaczyć wartości zduplikowane, czyli z liczbą 2 lub 3, bo one się powtarzają.

Wystarczyłby prosty tekst logiczny, ale ja lubię przy takich operacjach po prostu odjąć wartość 1, bo wtedy mam w wynikach zera i jakieś wartości liczbowe (rys. nr 9). Zapis formuły będzie wyglądać następująco:

=SUMA.ILOCZYNÓW(–($A$2:$A$10=A2))-1

rys. nr 9 — Wynik odjęcie od poprzedniej formuły wartości 1

Tam, gdzie mamy w wyniku 0, to tak jakbyśmy mieli FAŁSZ (nie zostanie nałożone formatowanie warunkowe), a gdzie są wartości liczbowe powyżej zera – PRAWDA (tutaj Excel nałoży formatowanie).

Teraz możemy skopiować naszą formułę w trybie edycji komórki (Ctrl+V), zaznaczyć zakres z numerami kont i wybrać polecenie Formatowanie warunkowe (punkt nr 2 na rysunku nr 10) z karty Narzędzia główne, a następnie Nowa Reguła (punkt 3 rys. nr 10).

rys. nr 10 — Nowa reguła

Otworzy nam się okno Nowa reguła formatowania. Wybieramy Typ reguły (punkt 1 na rysunku nr 11), czyli Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Następnie w pole oznaczone na rysunku punktem nr 2 wklejamy skopiowaną wcześniej formułę. Na koniec musimy ustawić Formatowanie – polecenie Formatuj (punkt nr 3), gdzie w oknie Formatowanie komórek wybieramy kolor wypełnienia. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

rys. nr 11 — Tworzenie nowej reguły formatowania

Otrzymujemy odpowiednio sformatowane dane przedstawione na rysunku nr 12.

rys. nr 12 — Sformatowane dane z zaznaczonymi duplikatami

Jest to formatowanie warunkowe, więc jeśli zmienimy dane (numer konta), wyniki formatowania też ulegną zmianie – formatowanie warunkowe jest dynamiczne.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama