Artykuły mojego autorstwa znajdziesz m.in. w takich magazynach jak:

 

Szef sprzedaży - 32-2017

Szef Sprzedaży 32/2017 — Analiza ryzyka metodą Monte Carlo

Informacja Zarządcza - 8-2017

Informacja Zarządcza — 8–2017 — Excel jako baza danych