rys. nr 23 - dane załadowane do Excela

ten rysunek przedstawia dane załadowane do Excela