Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147

Jak szybko debugować formuły za pomocą klawisza F9?


Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147

Debugowanie i szacowanie formuł  F9 - porada #147

Żeby szybko sprawdzić wynik części formuły, argumentu funkcji lub nawet całej formuły wystarczy klawisz F9. Pozwala on szybko debugować formuły, które źle działają, zwracają niepoprawny wynik itp.

Ważne, że klawisza F9 przy edytowaniu formuły i jej szacowaniu możesz użyć raz jeśli chcesz to szacowanie cofnąć za pomocą skrótu Ctrl + Z. Cofanie działa tylko na ostatnią operację szacowania, więc jeśli nie chcesz, żeby wartości nie zostały wpisane na stałe musisz się ratować klawiszem Esc.

Najprościej tu sprawdzić argumenty funkcji, bo wystarczy kliknąć na nich w podpowiadajce i zaznaczy się cały argument nie ważne jak dużo funkcji jest tam zagnieżdżonych.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147

Problemy z liczeniem niepustych komórek — porada #146

Jak liczyć poprawnie niepuste komórki?


Problemy z liczeniem niepustych komórek — porada #146

Problemy z liczeniem niepustych komórek - porada #146

W Excelu może pojawić się problem z liczeniem niepustych komórek, gdy zaczniemy do nich wpisywać pusty ciąg znaków =""

Wtedy Excel zaczyna mieć problemy z ich liczeniem, bo funkcja ILE.NIEPUSTYCZ liczy komórki, w których jest pusty ciąg znaków, a przeważnie tych komórek nie chcemy liczyć do całkowitej ilości wypełnionych komórek.

W liczeniu pustych komórek Excel jest niekonsekwentny, bo funkcja LICZ.PUSTE liczy komórki z pustym ciągiem znaków jako puste, czyli odwrotnie jak funkcja ILE.NIEPUSTYCH, która traktuje je jak wypełnione.

Brakuje tutaj funkcji, która zawsze liczyłaby wszystkie wypełnione komórki. Co prawda można liczyć tekst, który ma przynajmniej 1 znak za pomocą symboli wieloznacznych i funkcji LICZ.JEŻELI

=LICZ.JEŻELI($J$4:$J$17;"?*")

ale to rozwiązanie działa tylko z tekstem — liczb w ogóle nie liczy.

Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jakie znam do policzenia niepustych komórek jest policzenie wszystkich komórek za pomocą funkcji ILE.WIERSZY, a następnie odjęcie pustych komórek — LICZ.PUSTE

przekłada się to na przykładową formułę:

=ILE.WIERSZY($J$4:$J$17)-LICZ.PUSTE($J$4:$J$17)

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Problemy z liczeniem niepustych komórek — porada #146

Aparat Fotograficzny — po co robić zdjęcia zakresów — porada #145

Po co robić zdjęcia w Excelu?


Aparat Fotograficzny — po co robić zdjęcia zakresów — porada #145

Aparat Fotograficzny - po co robić zdjęcia zakresów - porada #145

W Excelu możesz robić zdjęcia zakresów. Ważne jest, że te zdjęcia będą miały taki sam rozmiar jak zaznaczone obszar do zdjęcia i są dynamicznie połączone z tym zakresem. Czyli jeśli zmienisz wartość na zakresie, którego zrobiłeś zdjęcie, to zdjęcie też się zmieni.

Pozwala to np: monitorować obszary i wyniki na nich, gdy zmieniasz parametry w innym arkuszu. Czyli robisz zdjęcie powiedzmy z Arkusz1, a umieszczasz go na Arkusz2. W tym też arkuszu masz zmienne, które wpływają na wyniki z obszaru zdjęcia Arkusz1. Możesz obserwować zmiany w Arkuszu1 będąc w Arkusz2 właśnie dzięki temu zdjęciu.

Żeby zrobić zdjęcie musisz dodać opcję Aparat Fotograficzny np: do paska szybkiego dostępu.

 • Klikasz prawym przyciskiem myszy na pasek szybkiego dostępu i wybierasz opcję Dostosuj…
 • Zmieniasz na liście rozwijanej pozycję Popularne polecenia na Polecenia, których nie ma na wstążce,
 • Wybierasz i dodajesz Aparat Fotograficzny przyciskiem Dodaj
 • Teraz zaznaczasz obszar i możesz robić mu zdjęcie klikając na ikonę aparatu fotograficznego w pasku szybkiego dostępu. Zdjęcie pojawi się tam, gdzie klikniesz po jego zrobieniu, czyli też w innym arkuszu jeśli na niego przejdziesz.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Aparat Fotograficzny — po co robić zdjęcia zakresów — porada #145

Obraz jako wypełnienie słupków wykresu — porada #144

Jak wypełnić serie wykresów obrazami?


Obraz jako wypełnienie słupków wykresu — porada #144

Obraz jako wypełnienie słupków wykresu - porada #144

Czasami chcesz uzyskać nietypowe wypełnienie słupków wykresu. Możesz wykorzystać do tego obrazy, ale bardzo istotne jest jaki obraz wybierzesz.
Jeśli już masz przygotowany obraz, który ma Ci posłużyć jako wypełnienie słupków wykresu to możesz go użyć:

 • Wybierasz całą serię lub pojedynczy jej element (po wybraniu serii, klikasz na ten wybrany element)
 • Naciskasz Ctrl + 1
 • Wybierasz kartę Wypełnienie
 • Wybierasz Wypełnienie obrazem lub teksturą
 • Za pomocą przycisku Plik… wybierasz plik, który ma być użyty jako wypełnienie, a następnie akceptujesz wybór

i tak wypełniłeś słupki serii na wykresie obrazem.

Czasami możesz chcieć, żeby obrazy były ułożone jeden na drugim, a nie rozciągały się na cały słupek. Wystarczy wtedy zaznaczyć opcję — Ułóż w stos.

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Obraz jako wypełnienie słupków wykresu — porada #144

Ceny wyższe czy niższe — skala Likerta — porada #143

Jak na wykresie przedstawić wyniki ankiety, że ceny będą niższe albo wyższe?


Ceny wyższe czy niższe — skala Likerta — porada #143

Ceny wyższe czy niższe - skala Likerta - porada #143

Jak przedstawić podział ankiety, gdzie ludzie decydują czy ceny wzrosną, czy spadną czy też pozostaną bez zmian? Idealna jest do tego skala Lekerta. Żeby zrobić ją w Excelu potrzebujesz odpowiednio przygotować dane. Załóżmy, że dane są podzielone na 5 poziomów cen — ceny będą:

 • Znacznie niższe
 • Nieznacznie niższe
 • Bez zmian
 • Nieznacznie wyższe
 • Znacznie wyższe

czyli możemy podzielić na 3 grupy. Grupę minus, czyli niższe, grupę zero, czyli bez zmian i grupę plus, czyli wyższe.

Dzielimy je na dwie grupy pomocnicze minus i plus.
Grupę minus zaczynamy od połowy grupy bez zmian ze znakiem minus. Następnie ze znakiem minus pole nieznacznie niższe i znacznie niższe, czyli w odwrotnej kolejności niż w danych oryginalnych.
Grupa plus zaczyna się od połówki pola Bez zmian, a następnie idzie identycznie jak dane oryginalne.
Nagłówki kopiujemy odpowiednio z danych oryginalnych.

Daje to nam 6 kolumn. 3 są ujemne, a 3 dodatnie i ważna jest tu ich kolejność, żeby odpowiednio rozchodziły się od zera na prawo i lewo.

Teraz możemy wstawić wykres — słupkowy skumulowany, wtedy najlepiej się prezentuje.

Na wykresie może się zdarzyć, że nasze pola (nagłówki kolumn) zostaną potraktowane jako kategorie, a my chcemy, żeby to były serie, dlatego zamieniamy wiersz z kolumną — opcja:

Narzędzia wykresów — Projektowanie — Przełącz wiersz/kolumnę

Teraz widać na wykresie 6 serii, a my potrzebujemy tylko 5. Dlatego z legendy kasujemy graniczną serię Bez zmian, a obu serią Bez zmian plus i minus ustawiamy taki sam kolor wypełnienia, dzięki temu uzyskujemy iluzję, że jest tylko 5 serii, które rozchodzą się od zera.

Reszta to czynności upiększające — usunięcie pomocniczych linii pionowych na wykresie, ustawienie etykiet na lewo od danych, dodanie tytułu itp.

Istotne może być zmiana formatowania dla osi x (poziomej). Klikamy na nią, naciskamy Ctrl + 1 i ustawiamy formatowania liczbowe na niestandardowe

0;0;0;

Dzięki temu wartości ujemne będą pokazywane bez minusa, co dokładnie odzwierciedli, że na wykresie mamy ilość oddanych głosów, a dla takiego parametru wartości ujemne są bez sensu.

Wpis zainspirowany przez post
https://www.facebook.com/excel.skroty.klawiszowe.i.triki
oraz artykuł, do którego odsyła:
http://biecek.pl/Eseje/indexPomylka.html

P.S.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zrobić to napisz do mnie. Ja w miarę możliwości odpowiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — Ceny wyższe czy niższe — skala Likerta — porada #143