VBA wprowadzenie

Dla kogo?

Szkolenie wprowadzające do VBA dla Excela jest zaprojektowane, aby dać użytkownikom, znającym Excela, doświadczenie w tworzeniu procedur, które działają w odpowiedzi na określone zdarzenia. Pracy ze strukturami, opracowaniem formularzy użytkownika oraz akceptowanie lub wyświetlania danych, sprawdzanie poprawności wprowadzania danych w formularzach użytkownika i debugowania i obsługi błędów w kodzie.

Szczegółowa Tematyka Szkolenia
 1. Edytor Visual Basic:
  • Visual Basic for Applications
  • Nagrywanie makr i ich wprowadzanie
  • Korzystanie z Edytora Visual Basic w programie Excel
  • Zapisywanie i uruchamianie makr
 2. Podstawy programowania:
  • Podstawowe dane
  • Zakres zmiennych
  • Nazywanie zmiennych
 3. Przydatne instrukcje i pętle przy programowaniu:
  • Instrukcja If Then
  • Instrukcja Select Case
  • Funkcja MsgBox
  • Funkcja InputBox
  • Makra które same się uruchamiają
  • Pętla Do While
  • Pętla Do Until
  • Pętla For Next
  • Pętla For Each Next
  • Tworzenie Funkcji
  • Tablice
  • Pętle Wielokrotne
 4. Okna dialogowe:
  • Formularze użytkownika
  • Dodawanie formularza
 5. Debugowanie i obsługa błędów :
  • Błędy
  • Automatyka i wyłapywanie błędów
  • Korzystanie z automatyzacji i wyłapywanie błędów w programie Excel
Informacje organizacyjne

Wymagania wstępne

Umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się komputerem 😉

Czas trwania

16h — 2 x 8 godzin

Materiały

Do szkolenia otrzymasz pliki, na których będziemy pracować podczas szkolenia oraz dodatkowe ćwiczenia, dzięki którym będziesz mógł utrwalić swoją wiedzę.

Chcesz żebym poprowadził dla Ciebie to szkolenie?

Napisz do mnie