Excel — wprowadzenie

Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do osób, które dopiero zaczynają pracę z Excelem i
— Chcą poznać jakie możliwości daje ten program, czyli chcą szybko wprowadzać dane i formuły (obliczenia).
— Chcą odpowiednio formatować dane, by były czytelne i jasne.
— Chcą przedstawiać dane w formie wykresów.
— Chcą wydrukować wyniki swojej pracy.
Szczegółowa Tematyka Szkolenia
 1. Podstawy programu:
  • Uruchamianie programu Excel 2010
  • Zrozumienie ekranu programu Excel
  • Wybieranie poleceń
  • Korzystanie ze skrótów poleceń
  • Tworzenie nowego skoroszytu
  • Otwieranie i zapisywanie skoroszytu
  • Korzystanie z pomocy
 2. Rozpoczęcie pracy z arkuszami: 
  • Nawigacja w arkuszu
  • Wprowadzenie etykiet i wartości
  • Wybór zakresu komórek i wprowadzanie danych w zakresie komórek
  • Wprowadzanie formuł
  • Odwołania do komórek
  • Wprowadzanie wartości automatycznie
  • Rozpoczęcie pracy z arkuszami Recenzja
 3. Edycja arkusza:
  • Edycji zawartości komórkowi
  • Kopiowanie i przenoszenie komórek
  • Kontrolowanie jak komórki są przeniesione lub skopiowane
  • Sprawdzanie pisowni
  • Wstawianie komórek, wierszy i kolumn
  • Usuwanie komórek, wierszy i kolumn
  • Cofnij i powtórz
  • Szukanie i zastępowanie zawartości
  • Dodawanie komentarzy do komórek
 4. Formatowanie komórek/tabeli:
  • Formatowanie tekstu
  • Formatowanie liczbowe
  • Regulacja wysokości wierszy i szerokości kolumn
  • Wyrównanie komórek
  • Dodawanie obramowania komórek i tła
  • Kopiowanie formatowania
  • Stosowanie i usuwanie stylów komórek
  • Tworzenie i modyfikowanie stylów komórek
  • Korzystanie z motywu dokumentu
  • Podstawy formatowania warunkowego
  • Tworzenie i zarządzanie regułami formatowania warunkowego
  • Wyszukiwanie i zamiana formatowania
 5. Tworzenie i praca z wykresami: 
  • Wybór i zaznaczanie danych źródłowych
  • Wybór odpowiedniego wykresu
  • Wstawianie wykresu
  • Edycja, dodawanie i usuwanie danych wykresu
  • Zmiana danych wykresu
  • Zmiana układu wykresów i stylu
  • Praca z etykietami
  • Zmiana linii siatki wykresu
  • Zmiana skali
  • Korzystanie z szablonów wykresów
  • Zmiana typu wykresu
  • Wykresy przebiegu w czasie
 6. Podgląd i drukowanie arkusza: 
  • Podgląd wydruku
  • Obszar wydruku
  • Dopasowanie wielkości wydruku
  • Powtarzanie wierszy etykiet na każdej stronie
Informacje organizacyjne

Wymagania wstępne

Umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się komputerem 😉

Czas trwania

8 godzin

Materiały

Do szkolenia otrzymasz pliki, na których będziemy pracować podczas szkolenia oraz dodatkowe ćwiczenia, dzięki którym będziesz mógł utrwalić swoją wiedzę.

Chcesz żebym poprowadził dla Ciebie to szkolenie?