Excel zaawansowany

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób, które potrzebują zaawansowanych opcji Excela

 • Chcą dostosować wygląd i funkcjonalności Excela do swoich potrzeb np.: za pomocą makr
 • Chcą dowiedzieć się jak wykorzystać potencjał tabel przestawnych, by pomogły im w analizie danych i szybkim tworzeniu raportów,
 • Chcą analizować różne możliwe wyniki i szukać poprawnego wyniku,
 • Potrzebują pracować z danymi zewnętrznymi np.: z Internetu czy bazy danych Accessa

 

Szczegółowa Tematyka Szkolenia
 1. Praca z tabelami przestawnymi: 
  • Tworzenie tabeli przestawnej
  • Określanie danych tabeli przestawnej
  • Zmiana obliczań tabeli przestawnej
  • Filtrowanie i sortowanie tabeli przestawnej
  • Praca z układem tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
  • Aktualizacja tabeli przestawnej
  • Formatowanie tabeli przestawnej
  • Tworzenie wykresu przestawnego
  • Korzystanie z fragmentatorów
  • Łączenie fragmentatorów z kilkoma tabelami przestawnymi
 2. Analizowanie danych :
  • Tworzenie scenariuszy
  • Tworzenie raportu scenariusza
  • Praca z tabelami danych
  • Korzystanie z opcji Szukaj wyniku
  • Korzystanie z opcji Tekst jako kolumny
  • Grupowanie danych
  • Używanie sum częściowych
  • Konsolidacja danych
  • Konsolidacja danych za pomocą formuł
 3. Praca z siecią i danymi zewnętrznymi : 
  • Wstawianie hiperłącza
  • Importowanie danych z bazy danych programu Access lub pliku tekstowego
  • Importowanie danych z Internetu i innych źródeł
  • Praca z istniejącymi połączeniami danych
 4. Praca z makrami: 
  • Nagrywanie makra
  • Odtwarzanie i usuwanie makra
  • Dodawanie makra do paska narzędzi szybkiego dostępu
  • Edycja makra — kodu Visual Basic
  • Wkładanie skopiowanego z Internetu kodu w makro
  • Deklarowanie zmiennych i dodawanie uwag do kodu VBA
  • Korzystanie z if … then … else
 5. Dostosowywanie programu Excel : 
  • Dostosowywanie Wstążki
  • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
  • Zmiana domyślnych opcji programu Excel
  • Tworzenie własnej listy autouzupełniania
  • Tworzenie własnego formatu liczbowego
Informacje organizacyjne

Wymagania wstępne

Umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się komputerem 😉

Czas trwania

8 godzin

Materiały

Do szkolenia otrzymasz pliki, na których będziemy pracować podczas szkolenia oraz dodatkowe ćwiczenia, dzięki którym będziesz mógł utrwalić swoją wiedzę.

Chcesz żebym poprowadził dla Ciebie to szkolenie?