Excel zaawansowany

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób, które potrzebują zaawansowanych opcji Excela

 • Chcą dostosować wygląd i funkcjonalności Excela do swoich potrzeb np.: za pomocą makr
 • Chcą dowiedzieć się jak wykorzystać potencjał tabel przestawnych, by pomogły im w analizie danych i szybkim tworzeniu raportów,
 • Chcą analizować różne możliwe wyniki i szukać poprawnego wyniku,
 • Potrzebują pracować z danymi zewnętrznymi np.: z Internetu czy bazy danych Accessa

 

Szczegółowa Tematyka Szkolenia
 1. Praca z tabelami przestawnymi:
  • Tworzenie tabeli przestawnej
  • Określanie danych tabeli przestawnej
  • Zmiana obliczań tabeli przestawnej
  • Filtrowanie i sortowanie tabeli przestawnej
  • Praca z układem tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
  • Aktualizacja tabeli przestawnej
  • Formatowanie tabeli przestawnej
  • Tworzenie wykresu przestawnego
  • Korzystanie z fragmentatorów
  • Łączenie fragmentatorów z kilkoma tabelami przestawnymi
 2. Analizowanie danych :
  • Tworzenie scenariuszy
  • Tworzenie raportu scenariusza
  • Praca z tabelami danych
  • Korzystanie z opcji Szukaj wyniku
  • Korzystanie z opcji Tekst jako kolumny
  • Grupowanie danych
  • Używanie sum częściowych
  • Konsolidacja danych
  • Konsolidacja danych za pomocą formuł
 3. Praca z siecią i danymi zewnętrznymi :
  • Wstawianie hiperłącza
  • Importowanie danych z bazy danych programu Access lub pliku tekstowego
  • Importowanie danych z Internetu i innych źródeł
  • Praca z istniejącymi połączeniami danych
 4. Praca z makrami:
  • Nagrywanie makra
  • Odtwarzanie i usuwanie makra
  • Dodawanie makra do paska narzędzi szybkiego dostępu
  • Edycja makra — kodu Visual Basic
  • Wkładanie skopiowanego z Internetu kodu w makro
  • Deklarowanie zmiennych i dodawanie uwag do kodu VBA
  • Korzystanie z if … then … else
 5. Dostosowywanie programu Excel :
  • Dostosowywanie Wstążki
  • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
  • Zmiana domyślnych opcji programu Excel
  • Tworzenie własnej listy autouzupełniania
  • Tworzenie własnego formatu liczbowego
Informacje organizacyjne

Wymagania wstępne

Umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się komputerem 😉

Czas trwania

8 godzin

Materiały

Do szkolenia otrzymasz pliki, na których będziemy pracować podczas szkolenia oraz dodatkowe ćwiczenia, dzięki którym będziesz mógł utrwalić swoją wiedzę.

Chcesz żebym poprowadził dla Ciebie to szkolenie?

Napisz do mnie